Losowy obrazek

100-lecie Naszej Szko造Drukuj

Ju wkrótce wi璚ej informacji na temat 100-lecia Naszej Szko造...

Szko豉 Podstawowa w Kluczewsku w latach 1918 – 2018

Rys historyczny

Pocz徠ki o鈍iaty w gminie Kluczewsko s nierozerwalnie zwi您ane z dzia豉lno軼i Polskiej Macierzy Szkolnej, organizacji o鈍iatowej powsta貫j w roku 1905 na fali rewolucji w Cesarstwie Rosyjskim. Dokumenty, które pozosta造 po Macierzy, wskazuj jednoznacznie, 瞠 w Kluczewsku w latach 1906 – 1907 funkcjonowa豉 szko豉 elementarna. Likwidacja PMS przez w豉dze carskie doprowadzi豉 niestety do rozwi您ania wszystkich jej placówek o鈍iatowych na ziemi w這szczowskiej. Tu przed I wojn 鈍iatow w zwi您ku z planem wprowadzenia powszechno軼i nauczania na szczeblu elementarnym opracowano projekt sieci szkó dla powszechnego nauczania. W gminie Kluczewsko planowano 7 szkó, w których 8 nauczycieli mia這 naucza 384 dzieci w wieku szkolnym. Wybuch I wojny 鈍iatowej wyeliminowa i to przedsi瞝zi璚ie. W 1917 r. zacz皻o prowadzi dzia豉nia organizacyjne zmierzaj帷e do utworzenia szko造 w Kluczewsku. W 1918 r. rozpocz窸a ona swoj dzia豉lno嗆. Od 1918 r. do szko造 ucz瘰zcza這 陰cznie 20 uczniów z Kluczewska, w tym 17 ch這pców i 3 dziewczynki. Na uwag zas逝guje fakt, 瞠 do jednej klasy ucz瘰zcza造 dzieci z roczników 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 i 1910, a wi璚 dzieci od 8 do 13 lat.

7 lutego 1919 roku Naczelnik Pa雟twa Józef Pi連udski podpisa dekret stanowi帷y, 瞠 dzieci w wieku od 7 do 14 roku 篡cia b璠 obj皻e obowi您kiem szkolnym. Od zasady tej odst瘼owano w przypadku, gdy warunki lokalowe i kadrowe by造 niewystarczaj帷e i dopuszczano tworzenie szkó 4- i 5-letnich (z 2- lub 3-letni nauk uzupe軟iaj帷). Pocz徠kowo w Kluczewsku funkcjonowa豉 szko豉 pi璚ioklasowa, a od roku szkolnego 1932/33 siedmioklasowa.

Za鈍iadczenie o uko鎍zeniu 5-klasowej Publicznej Szko造 Powszechnej w Kluczewsku

W okresie mi璠zywojennym zaj璚ia szkolne prowadzone by造 w domach prywatnych – tzw.  lokatornych. Z relacji Marianny Basiak i Jana Basiaka wynika, 瞠 trzyklasowy oddzia uczy si w domu Antoniego Pury, natomiast klasy 4-7 zosta造 umieszczone w domu Koz豉 Jana. Budynek ten, dzi nieistniej帷y, znajdowa si mi璠zy posesjami Pa雟twa W逝dzików i Lesiaków przy ul. 1 Maja.  Pocz徠kowo kierownikiem i jedynym nauczycielem by Stanis豉w Cz這nkowski, potem do陰czy豉 do niego jego 穎na - Eleonora.

W tle dom Jana Koz豉, w którym mie軼i豉 si w Kluczewsku pierwsza szko豉. Po鈔odku siedz: Eleonora Cz這nkowska, osoba nieustalona z imienia i nazwiska ze wzgl璠u na znaczne uszkodzenie zdj璚ia i kierownik szko造 Stanis豉w Cz這nkowski.

W zwi您ku z tym, 瞠 nauka dzieci odbywa豉 si w wynaj皻ych domach, w 1922 roku zawi您a si  komitet budowy szko造 w Kluczewsku. W sk豉d Komitetu weszli: Glanda Józef, Stanis豉w Szymczyk, Twardowski Józef, ㄠczek Stanis豉w. Nie tylko sytuacja lokalowa szko造 by豉 trudna, ale równie po這瞠nie materialne Stanis豉wa Cz這nkowskiego. Uchwa豉 zebrania gromadzkiego w這軼ian wsi i gminy Kluczewsko z dnia 20.09.1923 r. stwierdza豉: „Bior帷 pod uwag to, 瞠 przy szkole w Kluczewsku nie ma gruntu wymaganego ustawami oraz materialne po這瞠nie nauczyciela, przyznajemy nauczycielowi jako zsypk po 2 garnce zbo瘸 od ka盥ego dziecka ucz瘰zczaj帷ego do szko造, w tym 1 garniec 篡ta i 1 garniec pszenicy. Wy瞠j wymienion zsypk zaj望 si ma upowa積iony do tego so速ys i zbiera j b璠zie od ka盥ego z w這軼ian posy豉j帷ych dzieci do szko造”.

10 maja 1925 r. zebranie wiejskie mieszka鎍ów Kluczewska uchwali這 , w odpowiedzi na rozporz康zenie Inspektora Szkolnego Powiatu W這szczowskiego w sprawie przydzia逝 gruntu pod budow planowanej szko造 powszechnej, taki grunt przydzieli. Jednak najpowa積iejszym problemem by nadal brak 鈔odków na budow szko造. W zwi您ku z tym  mieszka鎍y wsi Kluczewsko na zebraniu wiejskim w這軼ian wsi i Gminy Kluczewsko postanowili si dobrowolnie opodatkowa, by zbiera fundusze na budow nowej szko造. Poni瞠j przedstawiam uchwa喚 podj皻 w powy窺zej sprawie zachowuj帷 pisowni oryginaln.

16.VIII. 1936

Uchwa豉

         zebrania wsiowego w這軼ian wsi i gminy Kluczewsko, powiatu w這szczowskiego.

         Z ogólnej liczby  …, osób maj帷ych prawo g這su, na zebraniu wsiowem stawi這 si osób ….

Zebranie w dniu, dzisiejszym pod przed.  So速ysa wsi Kluczewsko – Stanis豉wa Wytrycha, doceniaj帷 konieczno嗆 budowy szko造 w Kluczewsku, jednog這郾ie uchwalaj z這篡 dobrowoln sk豉dk w wysoko軼i 2 (dwa) z這te od ka盥ej rodziny, zamieszka造ch w Kluczewsku, jako pocz徠ek funduszu na budow szko造. Sk豉dk t zobowi您uj si wp豉ci do dnia 1 wrze郾ia 1936r.

Do zbierania sk豉dek upowa積iaj: 1) so速ysa wsi Kluczewsko – Stanis豉wa Wytrycha, 2) Józefa Grabca  3) Boles豉wa Oszczyg豉. Na skarbnika zebrani jednocze郾ie wybrali p. Maksymiliana Konarskiego.

Zebrane sk豉dki b璠 wp豉cone, do skarbnika p. Konarskiego, a, gdy zbierze si kwota wi瘯sza b璠zie wp豉cona, do kasy komunalnej we W這szczowie na rachunek bie膨cy gromady wsi Kluczewsko z przeznaczeniem na budow szko造 w Kluczewsku.  Poniewa, do rejonu szko造 w Kluczewsku nale膨 wioski Pilczyca, Józefów, D帳rowa, K徠y, Jakubowice  i Brze軼ie i dzieci do tutejszej szko造 posy豉j – przeto zebrani postanowili zwróci si do mieszka鎍ów wymienionych wsi z propozycj by i oni drog sk豉dek przyczynili si do zasilenia funduszy budowy szko造 w Kluczewsku.

Dla przeprowadzenia tej akcji zebrani upowa積ili: pp Maksymiliana Konarskiego i Stanis豉wa Cz這nkowskiego, którzy na zebraniach w danych wsiach maj o鈍iadczy ludno軼i o konieczno軼i budowy szko造 i zbieraniu sk豉dek. Na tym niniejsza uchwa豉 zako鎍zona i po odczytaniu podpisana zosta豉.

                                                   Przewodnicz帷y zebrania so速ys St. Wytrych

Ponadto podpisy z這篡li: Wawrzyniec Kozio, St. Basiak, Jan Poty雟ki, Wypychowicz St., Wojciech Szymczyk, Stanis豉w Szymczyk, Pawe Kope, Jan Wódzik, Edward Michalski, Franciszek Jamróz, W豉dys豉w Jamróz, Stanis豉w Kope, W璕rzynowski, J. Kasprzyk, Antoni Wódzik , Szczukocki Feliks, Szymczyk Piotr, Józef Twardowski, W逝dzik Grzegorz, Jan B彗, Jan Kozie, Konstanty Krajewski, Ignacy Kusa, Józef Kozie, Turczyn W豉dys豉w, B彗 Andrzej, W璕rzynowski Adam, W璕rzynowski Andrzej, Kope Józef, Mucha W豉dys豉w, J. Mucha, Franciszek Janus, Lichosik Izydor, J. Grzywi雟ki, W豉dys豉w Prokop, W豉dys豉w B彗, Feliks Pura, W豉dys豉w Mazur, Tomasz Jasnos, Jan ㄠczek, Micha Prokop, Miko豉j Sobczyk, W豉dys豉w Kusa, Franciszek Dumin, Jan Kapita雟ki, Boles豉w Zaj帷, Boles豉w Oszczygie, Jan Musia, Józef Szymczyk, W豉dys豉w Dumin, Aleksander Lichosik, Stanis豉w Grygiel, Józef Synowiec, Józef Kapita雟ki, W. Wójcik, Grabiec Józef, Budzowski Wojciech, Pryt Piotr, Adam Lichosik, Stanis豉w B彗 Pozosta貫 nazwiska s nieczytelne. Za niepi鄉iennych: Wincentego Szymczyka, Wawrzy鎍a ㄠczka, Józefa Kopcia, Franciszka ζwi雟kiego (reszta nazwisk nieczytelna) podpisa si so速ys wsi Stanis豉w Wytrych.

W drugim rz璠zie od do逝 czwarty od lewej strony kierownik szko造 Stanis豉w Cz這nkowski. Zdj璚ie wykonano najprawdopodobniej na placu ko軼ielnym po procesji Bo瞠go Cia豉.

O tym, 瞠 mieszka鎍y Kluczewska byli zdeterminowani w kwestii budowy szko造, 鈍iadczy fakt, 瞠  postanowili tak瞠 sprzeda dwie dzia趾i, których w豉軼icielem by豉 wspólnota wiejska, a pieni康ze z tej sprzeda篡 przeznaczy na budow szko造. Marzenia mieszka鎍ów Kluczewska o w豉snym budynku szkolnym zacz窸y si urzeczywistnia nied逝go przed wybuchem II wojny 鈍iatowej.  Pod budow zosta przeznaczony plac dworski, wcze郾iej u篡tkowany na w豉sne potrzeby (dzia趾i ogrodowe) przez s逝瘺 dworsk. Plac wy瞠j wymieniony na potrzeby szko造 zosta podarowany przez dziedzica Maksymiliana Konarskiego.

Jak ju wspomnia貫m powy瞠j, budynek szkolny zacz皻o wznosi jeszcze przed wojn, lecz wybuch dzia豉 zbrojnych przerwa rozpocz皻e prace. Szko豉 Powszechna w Kluczewsku, oczywi軼ie za zgod Niemców rozpocz窸a swoj dzia豉lno嗆 w czasie okupacji najprawdopodobniej od roku szkolnego 1940/1941. Nie zachowa造 si arkusze ocen z tamtego okresu, które w sposób jednoznaczny wskaza造by na ten rok szkolny, jednak瞠 placówki w Dobromierzu, Komparzowie i Komornikach rozpocz窸y nauczanie w豉郾ie od roku szkolnego 1940/1941, co wskazywa這by z bardzo du膨 doz prawdopodobie雟twa, 瞠 i równie szko豉 w Kluczewsku w tym czasie rozpocz窸a swoj dzia豉lno嗆. Okupant mocno ograniczy ilo嗆 godzin oraz rodzaj wyk豉danych lekcji. Nauczano wówczas religii, j瞛yka polskiego, przyrody, arytmetyki z geometri, rysunków, 酥iewu. W programie nauczania znalaz造 si jeszcze 獞iczenia cielesne i roboty kobiece. Zabronione by這 nauczanie historii i geografii.

安iadectwo szkolne kluczewskiej szko造 z okresu okupacji. (Rok szkolny 1941/1942).

W czasie wojny nauka odbywa豉 si w domu Stanis豉wa Cz這nkowskiego. Budynek znajdowa si nieopodal miejsca, gdzie obecnie mieszcz si Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej.

Dom rodzinny Pa雟twa Cz這nkowskich, w którym w okresie okupacji odbywa這 si nauczanie dzieci.

Po II wojnie 鈍iatowej budowa szko造 zosta豉 doko鎍zona. Nast徙i這 to w roku 1949. W protokole rady pedagogicznej z dnia 26.11.1949 r. potwierdza to nast瘼uj帷y wpis: ”W zwi您ku z wyko鎍zeniem budynku szkolnego ob. kier. Waszkiewicz b璠zie zaj皻y ca造m szeregiem spraw dotycz帷ych remontu szko造 i nie b璠zie mia czasu na prowadzenie lekcji. Dlatego te niektóre swe przedmioty poleci poszczególnym nauczycielom”.

Pierwotna cz窷 budynku szkolnego wybudowana z miejscowego kamienia wapiennego. Na zdj璚iu stan obecny.

W krótkim czasie rozpocz皻o powi瘯szanie budynku szko造, gdy nowo wybudowany obiekt by zbyt ma造 w stosunku do potrzeb. W sk豉d nowego komitet rozbudowy weszli: Jan Basiak, W豉dys豉w Pura,  Franciszek Micha貫k i Stanis豉w Grzywi雟ki – so速ys wsi Kluczewsko. Pan Jan Basiak i Pani Marianna Basiak tak wspominaj to wydarzenie:

„Pan Grzywi雟ki zorganizowa  zebranie wiejskie , na którym zosta這  ustalone ,瞠 nale篡 rozbudowa istniej帷y ju szkolny budynek . Po uchwaleniu i zatwierdzeniu planów  rozbudowy szko造 Jan Basiak i W豉dys豉w Pura pojechali za Starachowice , aby zamówi materia造 budowlane. Nie mogli liczy na pomoc finansow z Urz璠u Gminy, wi璚 okoliczni mieszka鎍y sami zebrali fundusze. Mieszka鎍y równie ze swoim prywatnym sprz皻em brali udzia w budowie szko造 . By這 to tym 豉twiejsze, 瞠 w owym czasie istnia nakaz pracy spo貫cznej - tzw. ,,szarwark”. O  wyposa瞠nie klas szkolnych zadba這 Starostwo Powiatowe we W這szczowe , Urz康 Wojewódzki w Kielcach oraz Urz康 Gminy w Kluczewsku.” Oddanie cz窷ci rozbudowanej szko造 (jest to cz窷 budynku tzw. „starej szko造” od jednej klatki schodowej do drugiej) odby這 si przed rokiem 1956. Mo瞠 o tym 鈍iadczy protokó po wizytacji w szkole, która odby豉 si w listopadzie 1956 r. Stwierdza on: „瞠 materialne warunki funkcjonowania szko造 s dobre w porównaniu z innymi szko豉mi, dostateczna ilo嗆 klas, szko豉 zaopatrzona w opa. Wyposa瞠nie w sprz皻 szkolny jest co najmniej dostateczne”. Z relacji niektórych starszych mieszka鎍ów naszej miejscowo軼i pojawia si rok 1954, jako czas oddania nowej cz窷ci szko造 do u篡tku. Budynek rozbudowanej szko造 sk豉da si z parteru i pi皻ra. Na parterze by造 trzy sale lekcyjne a w czwartej by豉 biblioteka szkolna, w której pracowa豉 p. Bronis豉wa Szota. Po lewej stronie korytarza obok klatki schodowej by豉 ma豉 sala, w której przygotowywano i wydawano posi趾i dla uczniów (dzisiaj jest to pomieszczenie, w którym ma swój podr璚zny magazyn wo幡y szko造) . Posi趾i przygotowywa造 panie wo幡e i sprz徠aczki np. pani ζwi雟ka i pani Sobczyk. Podawano  najcz窷ciej chleb z marmolad i kaw zbo穎w lub zup mleczn. Na parterze po lewej stronie od drzwi wej軼iowych, przed klatk schodow by造 sale, w których mieszka造 nauczycielki (obecnie mie軼i si tam tzw. du瘸 szatnia). Na pi皻rze by造 trzy sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Obok klatki schodowej by造 mieszkania, które zajmowa pó幡iejszy kierownik szko造 p. Bronis豉w Szota.

    Oddana do u篡tku w pierwszych latach pi耩dziesi徠ych XX wieku cz窷 obecnej szko造

Od roku 1945 kierownikiem szko造 by W豉dys豉w Waszkiewicz. Dotychczasowy kierownik Stanis豉w Cz這nkowski oraz jego 穎na Eleonora z powodów rodzinnych wyjechali z Kluczewska, a ich dom kupi豉 gmina Kluczewsko na swoj siedzib. W protoko豉ch rad pedagogicznych z tamtego, ale i równie pó幡iejszego okresu mo積a zauwa篡  intensywn, wr璚z nachaln indoktrynacj uczniów, rodziców i nauczycieli. Na przyk豉d w dniu 13.12.1949 r. mo積a przeczyta: „Dnia 21 grudnia przypada 70-letnia rocznica urodzin Józefa Stalina. W zwi您ku z tym w szkole odb璠zie si uroczysta akademia. Ka盥y wychowawca przygotuje w swej klasie odpowiednie wiersze, recytacje i pie郾i na akademi. Materia nale篡 czerpa z broszur, rozdanych przez kierownika szko造. Do dnia 21 grudnia nauczyciele na lekcjach j瞛. polskiego, historii i zagadnie przeprowadz odpowiednie pogadanki, w których zapoznaj dzieci z 篡ciem i dzia豉lno軼i Generalissimusa Józefa Stalina. Pogadanki te winny znale潭 odbicie w dziennikach lekcyjnych”. W innym miejscu mo瞠my przeczyta odno郾ie 安i皻a 1 Maja: „ Uzgodniono przy tym, 瞠 szko豉 nasza sporz康zi 4 transparenty. Wykonywane b璠 na pótnie, b康 gdyby tego zabrak這 na dykcie. Prac przy transparentach powierzy ob. kierownik kol. Jadwidze Kowalskiej, Wnukowej i Kucharek. Rozda poza tym prace dotycz帷e dekoracji naszej szko造 na dzie 1 Maja. Frontem szko造, dostarczeniem zielonych 鈍ierków i umieszczenie ich przed budynkiem oraz flagami zaj望 si mia kol. S. Sikora… Poza tym ob. kier. Zwróci uwag na konieczno嗆 dekoracji mieszka i okien prywatnych nauczycieli oraz o wp造ni璚ie w tej sprawie przez odpowiednie pogadanki na dzieci”.

W 1952 r. kierownikiem szko造 zosta  pan Bronis豉w Szota . Tak wspomina ten okres funkcjonowania szko造  pani Alfreda Musia  z domu Suliga. „Do pracy w Kluczewsku zosta豉m skierowana w 1952 r. Na miejsce mog豉m si dosta pieszo, rowerem ,który by wówczas towarem luksusowym lub furmank. Autobusy jeszcze nie kursowa造, pierwsze z nich zacz窸y je寮zi na trasie W這szczowa – Kluczewsko dopiero rok pó幡iej. Z rodzinnego Ba趾owa rodzice przywie幢i mnie furmank. Troch si ba豉m tego jak to b璠zie, jak atmosfer zastan w nowym miejscu pracy, poniewa w wielu szko豉ch nauczyciele ulegaj帷 naciskowi ówczesnych w豉dz nie chodzili do ko軼io豉, a ja pochodzi豉m z rodziny g喚boko wierz帷ej.  Mia豉m szcz窷cie, ca貫 siedmioosobowe grono nauczycielskie wraz z kierownikiem szko造 panem Bronis豉wem Szot uczestniczy這 w niedzielnych mszach 鈍i皻ych, nabo瞠雟twach majowych i ró瘸鎍owych. Odetchn窸am z ulg, 瞠 nikt nie b璠zie mnie za to prze郵adowa. W sk豉d grona pedagogicznego ,oprócz kierownika pana Bronis豉wa Szoty wchodzili te: Teresa G這wacka, Krystyna Paku豉, Zygmunt Pasek, Natalia Bator, Genowefa Gierach oraz ja – Alfreda Suliga, Pracownikiem szko造 by豉 te pani Bronis豉wa Szota (穎na pana kierownika), która prowadzi豉 Bibliotek Gminn znajduj帷 si w budynku szkolnym. Cz窷 nauczycieli mieszka豉 w szkole, a pozostali w mieszkaniach wynaj皻ych na wsi. Prac w Szkole Podstawowej w Kluczewsku rozpocz窸am jako etatowy Przewodnik Dru篡ny Harcerskiej. Szko豉 Podstawowa by豉 szko陰 siedmioklasow sk豉daj帷 si z siedmiu pojedynczych, ale bardzo licznych oddziaów licz帷ych od 40 do 55 uczniów. To by造 czasy, gdy wszyscy uczniowie od 5 do 7 klasy nale瞠li obowi您kowo do harcerstwa. Ka盥a szko豉 tworzy豉 dru篡n, a klasa zast瘼. W sk豉d zast瘼u wchodzi造 7-8 osobowe ogniwa. Po 5 latach zlikwidowano etat przewodnika i rozpocz窸am prac jako nauczycielka j瞛yka rosyjskiego. Prowadzenie dru篡ny harcerskiej oraz licznych kó zainteresowa zlecono nauczycielom w ramach dodatkowej, niep豉tnej pracy spo貫cznej. Takich dodatkowych zaj耩 nauczyciele mieli wówczas ca貫 mnóstwo. Przygotowywali akademie, gazetki i dekoracje okoliczno軼iowe na wszystkie uroczysto軼i pa雟twowe nie tylko w roku szkolnym, ale równie i w czasie wakacji.  Prowadzili te wieczorowe kursy czytania i pisania w ramach akcji walki  z analfabetyzmem, a potem kursy dla doros造ch, którzy nie uko鎍zyli szko造 siedmioklasowej. Osobi軼ie pracowa豉m tak瞠 ze starszymi osobami i uczy豉m ich podpisywa si imieniem i nazwiskiem, gdy dokumentów urz璠owych nie wolno ju by這 podpisywa krzy篡kiem. Nauczyciele uczestniczyli te w zbiórkach funduszy na budow szkó i internatów. Du膨 atrakcj dla miejscowego spo貫cze雟twa by造 przedstawienia przygotowywane  przez dzieci, nauczycieli i rodziców z Komitetu Rodzicielskiego i wystawiane w remizie stra瘸ckiej. Pami皻am spektakle: „Moralno嗆 pani Dulskiej”, „Grube ryby”. W Grubych rybach gra豉m rol Doroty 穎ny Onufrego.  Razem z Józef Wytrych, która te uczy豉 w szkole, za這篡造鄉y Ko這 Gospody Wiejskich. Gospodynie, które zosta造 cz這nkiniami ko豉 mog造 wzi望 udzia w licznych kursach organizowanych dla nich: gotowania, pieczenia, garma瞠ryjnym, krawieckim i wielu innych. Zaj璚ia te nie tylko umo磧iwia造 atrakcyjne i po篡teczne sp璠zenia wolnego czasu, ale  stanowi造 te dodatkowy sposób na podniesienie kwalifikacji. Przez wiele lat w szkole organizowane by造 dzieci鎍e letnie, do których w czasie wakacji mog造 ucz瘰zcza dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Mia造 one zapewnione fachow opiek, bezpieczne, ciekawe zaj璚ia i smaczne posi趾i wtedy, gdy ich rodzice musieli pracowa w polu. Od 1959 roku zacz窸o funkcjonowa przedszkole prowadzone pocz徠kowo przez pani Mari Teklak”.

Zdj璚ie rady pedagogicznej wykonane na pocz徠ku lat 70-tych XX wieku. Na zdj璚iu od lewej strony stoj: Teresa Jeziorska, Stanis豉w Kowalik, Krystyna Herczy雟ka, Zofia Sufin. Od lewej siedz: Józefa Wytrych, Maria Teklak, Bronis豉w Szota, Alfreda Musia i Bronis豉wa Szota.

Pani Krystyna Herczy雟ka z domu Szczukocka z punktu widzenia uczennicy, a potem nauczycielki pisze o szkole: „Nauk w Szkole Podstawowej w Kluczewsku rozpocz窸am w 1954r. ucz瘰zczaj帷 do klasy pi徠ej. Klasy I-III uko鎍zy豉m w Szkole Podstawowej w Komparzowie. Nauczycielem szko造 w Komparzowie by豉 p. Bronis豉wa Bzorska. Nauczycieli z lat pi耩dziesi徠ych, których pami皻am, to: p. Tatar Genowefa (po m篹u Bagi雟ka) uczy豉 matematyki, p. W御ik Leokadia uczy豉 j瞛yka polskiego, p. Gierach Genowefa uczy豉 w m這dszych klasach, p. Margas Alfons uczy biologii, chemii i w-f,  p. Czerwi雟ki Wac豉w uczy historii i roboty, p. Szota Bronis豉w uczy biologii, geografii, j瞛yka polskiego, p. Musia Alfreda uczy豉 酥iewu. Skala ocen to: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny. W klasie V i VI nie obowi您ywa strój szkolny, b璠帷 w kl . VII by ju obowi您kowy. W sk豉d jego wchodzi granatowy fartuch i bia造 ko軟ierzyk. W ka盥y poniedzia貫k, przed rozpocz璚iem lekcji odbywa si apel na korytarzu lub przed szko陰. Prowadzi go ucze, który w minionym tygodniu otrzyma oceny bardzo dobre lub si wyró積ia. Meldunek o frekwencji zdawa nauczycielowi dy簑rnemu w danym dniu lub kierownikowi szko造 w takiej formie: „ucze imi i nazwisko zg豉sza uczniów klas (wymienia klasy) na apelu szkolnym, stan ogólny np. 212 obecnych, 200 nieobecnych 12” Nast瘼nie kierownik szko造 lub nauczyciel omawia bie膨ce sprawy szko造. By造 wyró積ienia za prac na terenie szko造, za bardzo dobre oceny oraz nagany za wagary lub inne naganne zachowania. Po od酥iewaniu hymnu uczniowie rozchodzili si do poszczególnych klas. Je瞠li chodzi o pomoce naukowe by造 bardzo skromne np. do matematyki - przyrz康y geometryczne, do geografii i historii – mapy i globus, do w-f pi趾i. Lekcje w-f odbywa造 si w salach lekcyjnych lub na placu przed szko陰 (gdzie obecnie jest dom nauczyciela). W klasie V i VII obowi您ywa ucznia egzamin ustny z j瞛yka polskiego, matematyki i historii. W sk豉dzie komisji egzaminacyjnej by kierownik szko造, przedstawiciel z inspektoratu z W這szczowy i nauczyciel danego przedmiotu. Prace w szkole rozpocz窸am w 1961 roku w Kurzelowie. Wówczas zaj璚ia lekcyjne obowi您ywa造 6 dni w tygodniu czyli od poniedzia趾u do soboty. Etat nauczyciela wynosi 42 godziny tygodniowo. Prace w Szkole Podstawowej w Kluczewsku rozpocz窸am 1.09.1972 roku i pracowa豉m do przej軼ia na emerytur. Uczy豉m biologii i przez kilka lat chemii. Tak jak ka盥y nauczyciel mia豉m przydzielone przez kierownika szko造, pó幡iej dyrektora wychowawstwo oraz organizacje LOP, PCK , harcerstwo. Prowadzi豉m kó趾o biologiczne wraz z kole瘸nkami organizowa豉m uroczysto軼i tj. akademie okoliczno軼iowe, konkursy, dyskoteki, zabawy noworoczne, wycieczki najcz窷ciej jednodniowe do Krakowa , Warszawy, Ojcowa, O鈍i璚imia, Wieliczki, w Góry 安i皻okrzyskie itp. Do chwili obecnej utrzymuje kontakty z uczniami oraz z kole瘸nkami, którymi pracowa豉m. Ogólnie mile wspominam prac nauczycieli i uczniów”.

Budynek szko造 ponownie rozbudowano. Najpierw w roku 1972 dzi瘯i staraniom pana Szoty powi瘯szono go, dobudowuj帷 wtedy cz窷, w której dzisiaj mieszcz si przedszkole oraz znajduj si sale nr 21 i 22. Dobudowano równie sal gimnastyczn i toalety, gdy do tej pory w szkole nie by這 wody, a ubikacje znajdowa造 si na zewn徠rz budynku. W piwnicach umieszczono szatnie. Fundusze na modernizacj, oprócz dotacji pa雟twowych, uzyskiwano m. in. od organizatorów kolonii letnich dla dzieci z miasta. Pocz徠kowo przyje盥瘸li tu uczniowie z Radomia, potem z Ko雟kich, υdzi a pó幡iej równie z innych miejscowo軼i. By造 to dzieci pracowników spó責zielni inwalidów. Fundusze szko造 wzbogaca造 si tak瞠 dzi瘯i staraniom pr篹nie dzia豉j帷ego Komitetu Rodzicielskiego, który organizowa zabawy taneczne z bufetem, przeznaczaj帷 ca造 dochód na potrzeby szko造. Czas otwarcia nowej cz窷ci szko造 potwierdza protokó rady pedagogicznej z dnia 26.10.1972 r.: „Budynek stwarza dobre warunki do pracy. 10 izb lekcyjnych, pracownia zaj耩 technicznych, sala gimnastyczne…”.

Rozbudowana cz窷 szko造 w 1972 r. o sal gimnastyczn, toalety oraz pomieszczenia, w której dzi mieszcz si na parterze przedszkole, natomiast na I pi皻rze sale nr 21 i 22. Widok obecny.

W 1973 r. szko喚 w Kluczewsku przekszta販ono na podstawie uchwa造 sejmowej w Zbiorcz Szko喚 Gminn. Szko造 tego typu mia造 by zlokalizowane w siedzibie w豉dz gminy i mia造 zapewni realizacj zada wychowawczych, dydaktycznych i opieku鎍zych na terenie ca貫j gminy. Celem zbiorczych szkó gminnych by這 stworzenie lepszych warunków kszta販enia dzieci wiejskich, porównywalne ze szko豉mi miejskimi oraz zlikwidowanie nieefektywnych, ma造ch szkó wiejskich. W 1973 roku dyrektorem, wtedy ju Zbiorczej Szko造 Gminnej, zosta pan Jan Warzy雟ki. Wówczas te nast徙i這 dalsze unowocze郾ienie szko造. Stare, drewniane pod這gi, których szorowanie tak utrudnia這 prac pa wo幡ych zast徙iono pod這gami malowanymi, co u豉twi這 utrzymanie czysto軼i. Pojawi造 si te nowe 豉wki i  nowoczesne pomoce. Dzi瘯i staraniom pana  dyrektora Warzy雟kiego po raz kolejny rozbudowano budynek szkolny i w 1985 roku oddano jego najnowsz cz窷 do u篡tku spo貫czno軼i szkolnej. Wtedy równie za這穎ne zosta這 w ca貫j szkole centralne ogrzewanie, najpierw z kot這wni w璕low a nast瘼nie olejow.

Obiekt szkolny oddany do u篡tku w 1985 r.

Unowocze郾ianie obiektów szkolnych trwa這 nadal. Dnia 15.05.2006 r. oddano do u篡tku hal sportow zapewniaj帷 w ten sposób pe軟y dost瘼 do zaj耩 wychowania fizycznego wszystkim uczniom. Szko豉 ustawicznie by豉 i jest modernizowana, wyposa瘸na w coraz to nowocze郾iejsze pomoce dydaktyczne i sprz皻y szkolne.

Hala sportowa oddana do u篡tku w 2006 r.

W roku 1999 po reformie ustroju szkolnego do 篡cia zosta這 powo豉ne Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku. Funkcjonowa這 ono do ponownej reformy w polskiej edukacji tj. do roku 2017. Mury gimnazjum opu軼i這 do roku szkolnego 2018/2019 - 878 absolwentów.

W zwi您ku z dalszym rozwojem infrastruktury sportowej 03.09.2018 r. zosta oddany w u篡tkowanie dzieciom i m這dzie篡 obiekt zewn皻rzny ze sztuczn nawierzchni, na którym znajduj si boiska do gry w pi趾 siatkow, koszykow, r璚zn oraz z polem do gry w tenisa ziemnego.

Boisko zewn皻rzne wielofunkcyjne oddane do u篡tku 03.09.2018 r.

        Pracownicy Zespo逝 Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku w roku jubileuszowym. W pierwszym rz璠zie od do逝 od lewej strony stoj: Jacek Zi瑿a, Ma貪orzata Fatyga, Ewelina Dumin, Ma貪orzata Augu軼ik – Osicka, Marta 畝l, Ewelina Kluska, Irena Orzechowska, Barbara Herczy雟ka, Urszula Jeziorska, Tomasz D瑿owski. W drugim rz璠zie od do逝 od lewej strony stoj: Gabriela Wi郾iewska, Agnieszka Herczy雟ka, Aleksandra Skórnicka, Agnieszka Wo幡ica, Barbara Dumin, Ewa Glanda, Ma貪orzata Lipniak, Jolanta Noga, Barbara Wódzik. W trzecim rz璠zie od do逝 od lewej strony: Bo瞠na Giro, Renata Twardowska, Ma貪orzata Krzysztoszek, Ma貪orzata Walasek, Izabela Janus, Miros豉wa Grabiec, Agnieszka Piskorek, Beata B彗. Najwy瞠j od lewej strony stoj: Edyta Hany – Prostak, Ewelina Prokop, Ma貪orzata Stró篡kowska, Agnieszka G瑿ka, Bo瞠na Celeba雟ka – Suliga, Agata Karbownik, Maria ㄠczek, Alina Czarny Marsza貫k, Anna B這tnicka, Marzena Sobczyk. 

Nasz nieoceniony kierowca autobusu szkolnego Pan S豉womir Orzechowski na tle swej niezawodnej maszyny.

Dyrektorzy szko造 podstawowej i gimnazjum na przestrzeni lat. Pierwszy od lewej strony Pan Jerzy Dumin dyrektor szko造 w latach 1992 – 1997. Dalej stoj Pan Henryk Hany (dyrektor w latach 1997 – 2000), Pani Irena Orzechowska (dyrektor szko造 w latach 2000 do nadal), Pan Jan Warzy雟ki (dyrektor od roku 1973 do roku 1992) oraz Jacek Zi瑿a dyrektor gimnazjum w latach 1999 – 2017.


Poznajmy si po latach...

Galeria zdj耩 - Kliknij TUTAJ lub w zdj璚ie

 

Wspomnie czar...

Wspomnienia Pana Jerzego Dumina

         Do Szko造 w Kluczewsku ucz瘰zcza貫m w latach 1954-1961. Budynek szkolny by nieotynkowany, zbudowany z bia貫go wapienia. Wej軼ie by這 od strony wschodniej, tu, gdzie obecnie jest zaplecze wo幡ego. Kierownikiem szko造 by pan Bronis豉w Szota. W pierwszej klasie uczy豉 p. Jarosz, w drugiej i trzeciej p. Wies豉wa Krupa. Wo幡ym by p. Sobczyk z Kluczewska, a jego 穎na  pracowa豉 jako kucharka. Odleg這嗆 do szko造 wynosi豉 1,2 km. Klasa I przychodzi豉 do szko造 na godzin 11.00, pozosta貫 klasy rozpoczyna造 zaj璚ia o godzinie 8.00. Lekcje trwa造 45 minut. Brak by這 dodatkowych zaj耩. W klasach sta造 豉wki z ka豉marzami. Oprócz map i planszy nie by這 innych pomocy naukowych. W ka盥ej sali by piec kaflowy. Klasy by造 bardzo liczne ( po 40 uczniów). Nie by這 陰czonych roczników.  Nauczyciele cz瘰to stosowali kary fizyczne, by造 tzw „豉py” (linijk lub gum), kl璚zenie przy tablicy z r瘯ami w górze, b康 kary pisemne. Sam pisa貫m 500 razy: „Nie b璠 chodzi na czere郾ie”. Strój szkolny nie by obowi您kowy u ch這pców, dziewczynki mia造 niebieskie fartuszki. Bardzo rzadko odbywa造 si jakiekolwiek wycieczki, ze wzgl璠u na to, 瞠 by造 bardzo drogie. Jedyn rozrywk by豉 choinka noworoczna dla dzieci.  Podczas przerw by這 bardzo cicho, gdy uczniowie przygotowywali si do lekcji. W domu  nie mieli鄉y na to czasu, ze wzgl璠u na prac fizyczn. Na d逝giej przerwie (10.45-11.00) by這 do篡wianie. Dostawali鄉y dwie kromeczki chleba z d瞠mem + herbata. Kubek na herbat trzeba by這 nosi swój. W szkole by sklepik z przyborami szkolnymi (zeszyty, oówki, stalówki do pisania, plastelina).

      Prac w szkole w Kluczewsku rozpocz掖em 1 wrze郾ia 1974 roku. ( Wcze郾iej rok pracowa貫m w Dobromierzu). Wo幡ym by wtedy p. Stanis豉w Kaczmarek z Pilczycy. Z wykszta販enia by貫m geografem, ale lubi貫m zaj璚ia sportowe ( sport jako taki). W 1976 roku uko鎍zy貫m kurs instruktora kolarstwa w Jeleniej Górze. W szkole w Kluczewsku 1 grudnia 1976 roku zosta豉 za這穎na w鈔ód m這dzików sekcja kolarska „LZS Kluczewsko”.

     Sekcja  powsta豉 dzi瘯i Naczelnikowi Gminy Kluczewsko -  panu Marianowi G御iorowi oraz  panu Marianowi Kasperczykowi- Prezesowi Rady Wojewódzkiej LZS w Piotrkowie Trybunalskim. Zacz瘭i鄉y od klasy VI. Pocz徠ki by造 bardzo trudne. Po pierwszym roku zosta這 kilku zawodników, ale w dwóch kolejnych latach by豉 to najlepsza sekcja w województwie piotrkowskim. Zawodnicy byli bardzo mocni: J. Domin, W. Grabiec, I. Dumin, A. Glanda, G. Bartosz, J. Herczy雟ki, J. S這ma, A. Szczukocki. Byli to zawodnicy, którzy pozostawili 郵ad do ko鎍a 篡cia. Plany by造 ambitne, ale z豉 sytuacja gospodarcza kraju i mój s豉by stan zdrowia, doprowadzi造 do zawieszenia dzia豉lno軼i sekcji kolarskiej. Po kilku latach dzia豉lno嗆 sekcji zosta豉 wznowiona, jednak nie odzyska豉 ona swojej 鈍ietno軼i. Od 1-go stycznia 2018 roku sekcja kolarska dzia豉 ponownie, jednak na wyniki nale篡 jeszcze poczeka.

Wspomnienia Pani Janiny Pura

        Budynek szko造 znajdowa si w tym samym miejscu i by mniejszy. W szkole mieszka kierownik na pi皻rze, na parterze p. Musia z rodzin. Kierownikiem szko造 by Bronis豉w Szota, który uczy geografii. Fizyki, chemii i biologii uczy Antoni Cipior.  Matematyki uczy豉 p. D. ζwi雟ka. J瞛yka polskiego p. Sufin Zofia, p. El瘺ieta Bednarska, p. Irena Sawczuk. Prac r璚znych p. Wac豉w Czerwi雟ki. W szkole by豉 biblioteka- bibliotekark by豉 穎na kierownika szko造.

       Ja do szko造 mia豉m blisko. Lekcje trwa造 chyba 45 minut. Na du瞠j przerwie by這 do篡wianie. W szkole by豉 kuchnia i przygotowywane by造 posi趾i. By豉 to czarna kawa i chleb z marmolad lub racuchy. Wtedy kiedy ja chodzi豉m do szko造 uczniowie mniej czasu po鈍i璚ali na nauk, bo musieli pomaga rodzicom w gospodarstwie, ale kto chcia to mia dobre oceny.

       Zaj耩 dodatkowych czy kó zainteresowa nie by這. Do szko造 przyje盥瘸這 kino objazdowe. W jednej z sal by telewizor i dzieci, m這dzie a tak瞠 doro郵i mogli przychodzi wieczorem i ogl康a jakie wydarzenia czy filmy.

       Nie wszystkie klasy by造 wyposa穎ne w pomoce naukowe. Do geografii by造 mapy i minera造, by造 te pomoce do biologii, chemii i fizyki. WF odbywa si na korytarzu, w klasie  lub na boisku, które mie軼i這 si na placu gdzie obecnie jest CPN i Dom Nauczyciela.

       Je郵i chodzi o kryteria oceniania by這 bardziej rygorystycznie i surowo. Wiele dzieci pozostawa這 na drugi rok w tej samej klasie. Klasy by造 liczne. By造 te kary za z貫 zachowanie- bicie 豉p i „koza”. Uczniowie  czuli respekt przed nauczycielami.

       W starszych klasach pami皻am, 瞠 by造 fartuszki szkolne. Siedzieli鄉y w 豉wkach, w których by造 ka豉marze na atrament. Do domu zadawano du穎 materia逝 do pracy, szczególnie na 鈍i皻a. Nie by這 organizowanych 瘸dnych wycieczek czy obozów. Nie pami皻am czy by造 dy簑ry na przerwach. Nauczyciele przygotowywali nas na ró積e wyst瘼y- pami皻am, 瞠 酥iewa豉m i ta鎍zy豉m krakowiaka.

       Prac jako nauczyciel rozpocz窸am we wrze郾iu 1969 roku. Nie by這 to w Kluczewsku, ale mile wspominam zarówno grono nauczycielskie jak i uczniów. Do Kluczewska przysz豉m do pracy w 1983 roku. Bardzo lubi豉m swoj prac, wi璚 mimo, 瞠 mia豉m w鈔ód swoich wychowanków m這dzie trudn stara豉m si szuka przyczyn ich z貫go zachowania i im pomóc. Nie mniej jednak niektóre roczniki, których by豉m wychowawczyni by造 bardzo mi貫 i sympatyczne i wspominam ich do dzi np. o鄉ioklasi軼i ko鎍z帷y szko喚 w 1994 roku.

Wspomnienia Pani Danuty ζwi雟kiej

       Prac w szkole rozpocz窸am w 1961 roku w Kluczewsku. By豉 to placówka, w której pracowa豉m do czasu przej軼ia na emerytur w roku 1996.

       Szko豉, która znajdowa豉 si w obecnym miejscu by豉 du篡m murowanym budynkiem. Po dwukrotnej rozbudowie w latach 1965 i 1985 sta豉 si istniej帷ym budynkiem. W starym budynku by這 7 izb lekcyjnych i mieszkania dla kierownika szko造 i nauczyciela.

       Kierownikiem szko造 by Bronis豉w Szota. By這 7 nauczycieli: Alfreda Musia, Józefa Wytrych, Wac豉w Czerwi雟ki, Teresa Pryt, Zofia Sufin, Zdzis豉w Stefa鎍zyk i ja. Starsi nauczyciele nie mieli specjalizacji przedmiotowych.

       W budynku szkolnym mie軼i豉 si Szko豉 Podstawowa i Szko豉 Przysposobienia Rolniczego. Ka盥a z klas mia豉 przydzielon sal, w której odbywa造 si wszystkie lekcje. Budynek nie posiada sali gimnastycznej. Klasy I-III uczy造 si na druga zmian. Nauczyciele pracowali 30 godzin tygodniowo. Pomoce naukowe mie軼i造 si w dwóch szafach. W szkole by równie j瞛yk rosyjski (klasy V- VII). Nie by這 瘸dnych kó zainteresowa. Do嗆 dobrze dzia豉豉 organizacja harcerska i zuchowa.

       W szkole organizowane by造 apele rocznicowe i 1 Maja 安i皻o Pracy, które dla mieszka鎍ów wsi i dzieci by這 festynem. Dla dzieci organizowano zabawy: choink i 1 czerwca Dzie Dziecka. Rodzice równie organizowali zabaw karnawa這w dla doros造ch.

       Ja jako nauczyciel ze specjalizacj przedmiotow uczy豉m matematyki w klasach IV-VII oraz fizyki i chemii. Uczy豉m równie matematyki w szkole rolniczej. W ci庵u swoich 35 lat pracy uczy豉m wszystkich przedmiotów i we wszystkich klasach.

       Od 1962 roku prowadzi豉m Spó責zielni Uczniowsk oraz do篡wianie dzieci (do czasu utworzenia 鈍ietlicy szkolnej). Klasy liczy造 wtedy 30 i wi璚ej uczniów. By豉 równie klasa licz帷a ponad 50 uczniów. W nauczaniu matematyki oprócz przekazania wiadomo軼i z tej dziedziny stara豉m si nauczy dzieci logicznego my郵enia.

       Przez wszystkie lata pracy w szkole przewin窸o si wiele roczników i uczniów. W pami璚i cz這wieka i nauczyciela zostaj Ci, którzy si wyró積iaj w dobrym i gorszym znaczeniu. W mojej pami璚i utkwili uczniowie, którzy potrafili w oparciu o wiedz prowadzi logiczne dyskusje. Wspominam równie innych pracowników szko造: sprz徠aczki,(które od 4 rano pali造 w piecach, aby ogrza klasy), kucharki i pracowników administracji oraz bibliotekark Bronis豉w Szotow. Z nauczycielami których pracowa這 wielu, utrzymuj kontakt, je瞠li nie zmienili miejsca pracy lub zamieszkania.

Wspomnienia pani Alfredy Musia

Do pracy w Kluczewsku zosta豉m skierowana w 1952 r. Na miejsce mog豉m si dosta pieszo, rowerem (który by wówczas towarem luksusowym) lub furmank. Autobusy jeszcze nie kursowa造, pierwsze z nich zacz窸y je寮zi na trasie W這szczowa – Kluczewsko dopiero rok pó幡iej. Z rodzinnego Ba趾owa rodzice przywie幢i mnie furmank. Troch si ba豉m tego jak to b璠zie, jak atmosfer zastan w nowym miejscu pracy, poniewa w wielu szko豉ch nauczyciele ulegaj帷 naciskowi ówczesnych w豉dz nie chodzili do ko軼io豉, a ja pochodzi豉m z rodziny g喚boko wierz帷ej.  Mia豉m szcz窷cie, ca貫 siedmioosobowe grono nauczycielskie wraz z kierownikiem szko造 panem Bronis豉wem Szot uczestniczy這 w niedzielnych mszach 鈍i皻ych, nabo瞠雟twach majowych i ró瘸鎍owych. Odetchn窸am z ulg, 瞠 nikt nie b璠zie mnie za to prze郵adowa.

W sk豉d grona pedagogicznego oprócz kierownika pana Bronis豉wa Szoty wchodzili te: Teresa G這wacka, Krystyna Paku豉, Zygmunt Pasek, Natalia Bator, Genowefa Gierach oraz ja – Alfreda Suliga, Pracownikiem szko造 by豉 te pani Bronis豉wa Szota (穎na pana kierownika), która prowadzi豉 Bibliotek Gminn znajduj帷 si w budynku szkolnym. Cz窷 nauczycieli mieszka豉 w szkole, a pozostali w mieszkaniach wynaj皻ych na wsi.

Prac w Szkole Podstawowej w Kluczewsku rozpocz窸am jako etatowy Przewodnik Dru篡ny Harcerskiej. Szko豉 Podstawowa by豉 szko陰 siedmioklasow sk豉daj帷 si z siedmiu pojedynczych, ale bardzo licznych oddziaów licz帷ych od 40 do 55 uczniów.

To by造 czasy, gdy wszyscy uczniowie od 5 do 7 klasy nale瞠li obowi您kowo do harcerstwa. Ka盥a szko豉 tworzy豉 dru篡n, a klasa zast瘼. W sk豉d zast瘼u wchodzi造 7-8 osobowe ogniwa. Po 5 latach zlikwidowano etat przewodnika i rozpocz窸am prac jako nauczycielka j瞛yka rosyjskiego. Prowadzenie dru篡ny harcerskiej oraz licznych kó zainteresowa zlecono nauczycielom w ramach dodatkowej, niep豉tnej pracy spo貫cznej. Takich dodatkowych zaj耩 nauczyciele mieli wówczas ca貫 mnóstwo. Przygotowywali akademie, gazetki i dekoracje okoliczno軼iowe na wszystkie uroczysto軼i pa雟twowe nie tylko w roku szkolnym, ale równie i w czasie wakacji.

Prowadzili te wieczorowe kursy czytania i pisania w ramach akcji walki  z analfabetyzmem, a potem kursy dla doros造ch, którzy nie uko鎍zyli szko造 siedmioklasowej. Osobi軼ie pracowa豉m tak瞠 ze starszymi osobami i uczy豉m ich podpisywa si imieniem i nazwiskiem, gdy dokumentów urz璠owych nie wolno ju by這 podpisywa krzy篡kiem.

Nauczyciele uczestniczyli te w zbiórkach funduszy na budow szkó i internatów.

Du膨 atrakcj dla miejscowego spo貫cze雟twa by造 przedstawienia przygotowywane  przez dzieci, nauczycieli i rodziców z Komitetu Rodzicielskiego i wystawiane w remizie stra瘸ckiej. Pami皻am spektakle: „Moralno嗆 pani Dulskiej”, „Grube ryby”. W Grubych rybach gra豉m rol Doroty 穎ny Onufrego.

Razem z Józef Wytrych, która te uczy豉 w szkole, za這篡造鄉y Ko這 Gospody Wiejskich. Gospodynie, które zosta造 cz這nkiniami ko豉 mog造 wzi望 udzia w licznych kursach organizowanych dla nich: gotowania, pieczenia, garma瞠ryjnym, krawieckim i wielu innych. Zaj璚ia te nie tylko umo磧iwia造 atrakcyjne i po篡teczne sp璠zenia wolnego czasu, ale  stanowi造 te dodatkowy sposób na podniesienie kwalifikacji.

Przez wiele lat w szkole organizowane by造 dzieci鎍e letnie, do których w czasie wakacji mog造 ucz瘰zcza dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Mia造 one zapewnione fachow opiek, bezpieczne, ciekawe zaj璚ia i smaczne posi趾i wtedy, gdy ich rodzice musieli pracowa w polu.

Od 1959 roku zacz窸o funkcjonowa przedszkole prowadzone pocz徠kowo przez pani Mari Teklak.

Budynek szko造 pocz徠kowo niezbyt du篡 z czasem rozbudowano. Najpierw, na pocz徠ku lat 70-tych, dzi瘯i staraniom pana Szoty powi瘯szono budynek znajduj帷y si obok lasu. Dobudowano wtedy sal gimnastyczn i toalety, gdy do tej pory w szkole nie by這 wody, a ubikacje znajdowa造 si na zewn徠rz budynku. Fundusze na modernizacj oprócz dotacji pa雟twowych uzyskiwano m. in. od organizatorów kolonii letnich dla dzieci z miasta. Pocz徠kowo przyje盥瘸li tu uczniowie z Radomia, potem z Ko雟kich, a pó幡iej równie z innych miejscowo軼i, by造 to dzieci pracowników spó責zielni inwalidów. Fundusze szko造 wzbogaca造 si tak瞠 dzi瘯i staraniom pr篹nie dzia豉j帷ego Komitetu Rodzicielskiego, który organizowa zabawy taneczne z bufetem przeznaczaj帷 ca造 dochód na potrzeby szko造.

W 1973 roku dyrektorem, wtedy ju Zbiorczej Szko造 Gminnej, zosta pan Jan Warzy雟ki. Wtedy te nast徙i這 dalsze unowocze郾ienie szko造. Stare, drewniane pod這gi, których szorowanie tak utrudnia這 prac pa wo幡ych zast徙iono pod這gami malowanymi, co u豉twi這 utrzymanie czysto軼i. Pojawi造 si te nowe 豉wki i  nowoczesne pomoce. Dzi瘯i staraniom pana  dyrektora Warzy雟kiego po raz kolejny rozbudowano budynek szkolny i w 1985 roku oddano jego najnowsz cz窷, budynek przy cmentarzu, do u篡tku spo貫czno軼i szkolnej.

Gratulacje