Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Samorząd Uczniowski 2014-15Drukuj

Nasze Motto na rok szk. 2018/2019

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Św. Jan Paweł II

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami i dyrekcją.

SAMORZĄD TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!!!

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZPS W KLUCZEWSKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lena Migoń - Przewodnicząca

Natalia Wójcik - Z-ca Przewodniczącej

................... - Skarbnik

p.  Aleksandra Skórnicka - Opiekun Samorządu

 

Członkowie samorządu uczniowskiego pracują w następujących sekcjach:

 • klturalno- rozrywkowej,
 • wolontarystycznej,
 • redakcyjnej.

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły.
 • Całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Wkręć się w pomaganie".
 • Udział w akcjach charytatywnych pn. „Spełniamy marzenia”, „Pomóż i Ty”.
 • Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły.
 • Aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
 • Współpraca z instytucjami  oraz fundacjami organizującymi akcje  charytatywne.
 • Udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu flagowego.
 • Działania wynikające z bieżących potrzeb i sytuacji.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WRZESIEŃ

 • Udział Pocztu Flagowego w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/ 2019.
 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8  oraz 2-3 gimnazjum- wychowawcy i opiekun SU.
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZPS Kluczewsko.
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

PAŹDZIERNIK 

 • Dzień Edukacji Narodowej 2018 –  wręczenie upominków pracownikom szkoły.
 • Rozpoczęcie akcji charytatywnej „Pomóż i TY”.
 • Porządkowanie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym
  w Kluczewsku.
 • Organizacja wycieczki do Wadowic- miejsca urodzenia św. Jana Pawła II i Inwałdu.

LISTOPAD

 • Przygotowanie gazetki szkolnej z okazji 100- tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Przygotowanie uroczystej akademii z okazji jubileuszu 100- lecia naszej Szkoły oraz 100- tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja wróżb andrzejkowych dla uczniów klas młodszych.
 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Góra Grosza” .
 • Udział członków SU w akcji „Czwartkowe czytanie” przybliżenie sylwetki św. Jana Pawła II- czytanie najmłodszym.

GRUDZIEŃ

 • Szkolne mikołajki. Przygotowanie przedstawienia świątecznego oraz rozdanie mikołajkowych upominków uczniom naszej szkoły.
 • Udział w akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”.
 • Współorganizacja  przedstawienia świątecznego.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.

STYCZEŃ

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów.
 • Nagrodzenie uczniów ze 100% frekwencją.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze w roku szkolnym 2018/2019.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych.

LUTY

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.
 • Współorganizacja IV Rejonowego Konkursu Recytatorskiego. Poezja św. Jana Pawła II.

MARZEC

 

 • Dzień Kobiet –  (przygotowanie montażu słowno- muzycznego).
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.

KWIECIEŃ   

 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu flagowego.

MAJ

 • Przygotowania do nadania imienia naszej szkole- gazetki poświęcone tematyce związanej z patronem naszej szkoły.
 • Udział w zajęciach z instruktorem pantomimy p. Tadeuszem Dylawerskim

z Krakowa- przygotowania do przedstawienia pantomimicznego z okazji nadania imienia naszej szkole.

 • Wybór składu pocztu sztandarowego.
 • Występ artystyczny z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II naszej szkole.
 • Udział w uroczystym przekazaniu sztandaru naszej szkole.

CZERWIEC

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II półrocze w roku szkolnym 2018/2019.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - wystawienie Pocztu Sztandarowego.