Wizyty

free counters

Samorząd Uczniowski 2014-15Drukuj

Nasze motto na rok szkolny 2017/2018 brzmi:

„Samorząd - to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał,
nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,
opiekował się i pilnował porządku". 

Janusz Korczak

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

SAMORZĄD TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!!!

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskie  i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZPSZ W KLUCZEWSKU

ROK SZKOLNY 2018/2019


Kamil Grygiel - Przewodniczący

Lena Migoń - Z-ca Przewodniczącego

Emilia Dobrowolska - Skarbnik

p. mgr Aleksandra Skórnicka - Opiekun Samorządu

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI- SEKCJE 2017/2018

SEKCJA REDAKCYJNA:

Szymon Łączek

Filip Barabasz

Igor Ławiński

Szymon Synowski

Zuzanna Olczyk

SEKCJA GOSPODARCZA:

Natalia Wójcik

Natalia Domoradzka

Julita Szymczyk

Aleksandra Smoczek

Tomasz Gębski

SEKCJA KULTURALNO- ROZRYWKOWA:

Lena Migoń

Kacper Pura

Natalia Toborek

Weronika Piskorek

Wiktoria Łącka


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wrzesień

 • Udział Pocztu Flagowego w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Wybory  Przewodniczącego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu pracy  na nowy rok szkolny 2017/2018.
 • Udział w  akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Ognisko integracyjne dla członków SU i harcerzy.

Październik

 • Organizacja dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka dla klas VII, II gimn. III gimn..
 • Organizacja konkursu „Wybory Mistera szkoły” w kl. VII, II gimn., III gimn.
 • Udział w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. 
 • Wycieczka do teatru pantomimy w Krakowie na spektakl pt. „ Gino i Suzi”- poznanie pracy aktora- mima.
 • Udział w akcji charytatywnej „Pomóż i Ty”
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 • Udział członków SU w „Piątkowym czytaniu” w bibliotece szkolnej.
 • Oglądanie prezentacji nt. „Pantomima”w Bibliotece Publicznej w Kluczewsku.
 • Organizacja „Dnia bez przemocy”

Listopad

 • Udział w porządkowaniu grobów Nieznanego Żołnierza.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej z okazji Święta Niepodległości.
 • Udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku.
 • Organizacja wróżb andrzejkowych.
 • Współorganizacja III  Rejonowego Konkursu  Recytatorskiego „Otuleni jesienią”.
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Udział w zajęciach z instruktorem pantomimy p. Tadeuszem Dylawerskim z Krakowa
 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Góra Grosza” .
 • Udział członków SU w szkolnej akcji „Poranne czytanie”- czytanie najmłodszym..

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Udział w akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”
 • Udział w zajęciach z instruktorem pantomimy p. Tadeuszem Dylawerskim z Krakowa
 • Współorganizacja  przedstawienia świątecznego.
 • Udział w przedstawieniu świątecznym dla seniorów.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Udział w akcji charytatywnej „Sprzedaż świątecznych kartek bożonarodzeniowym” dla fundacji Sursum Corda.

Styczeń

 • Przeprowadzenie ogólnoszkolnej pogadanki nt. „ Stop dyskryminacji, razem mamy łatwiej”?
 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”
 • Bal karnawałowy.
 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów.

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet (montaż słowno- muzyczny)
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Udział w akcji charytatywnej „Sprzedaż świątecznych kartek wielkanocnych” na rzecz fundacji Sursum Corda.
 • Wielkanoc - życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu na przygotowanie opowiadania lub wiersza pt. „Pomaganie jest fajne”.

Maj

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Udział Pocztu Flagowego w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka -Współpraca przy organizacji Festynu Rodzinnego.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Cały rok: 

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Losowanie „szczęśliwego numerka”
 • Akcja nakrętki.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły.
 • Prowadzenie szkolnej kroniki.