Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Samorząd Uczniowski 2014-15Drukuj

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
 Nie można zdezerterować.
Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba <
> i <>,

tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.
Tak, obronić - dla siebie i dla innych. 

Św. Jan Paweł II

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami i dyrekcją.

 

SAMORZĄD TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!!!

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZPS W KLUCZEWSKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lena Migoń - Przewodnicząca

Natalia Wójcik - Z-ca Przewodniczącej

Klaudia Synowiec- Skarbnik

p.  Aleksandra Skórnicka - Opiekun Samorządu

 

Członkowie samorządu uczniowskiego pracują w następujących sekcjach:

 • klturalno- rozrywkowej,
 • wolontarystycznej,
 • gospodarczej.

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły.
 • Całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Wkręć się w pomaganie".
 • Udział w akcjach charytatywnych pn. „Spełniamy marzenia”, „Pomóż i Ty”.
 • Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły.
 • Aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
 • Współpraca z instytucjami  oraz fundacjami organizującymi akcje  charytatywne.
 • Udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie Pocztu Sztandarowego.
 • Działania wynikające z bieżących potrzeb i sytuacji.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WRZESIEŃ

 • Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2019/ 2020.
 • Organizacja kampanii wyborczej wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8- wychowawcy oraz opiekun SU. 
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZPS Kluczewsko.
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Udział w patriotycznym rajdzie rowerowym.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

PAŹDZIERNIK 

 • Dzień Edukacji Narodowej 2019 –  wręczenie upominków pracownikom szkoły oraz emerytom.
 • Rozpoczęcie akcji charytatywnej „Pomóż i TY”.
 • Włączenie się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania.
 • Organizacja wycieczki pociągiem do Częstochowy.
 • Udział Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości z okazji „Dnia papieskiego”
 • Udział Pocztu Sztandarowego z okazji ślubowania pierwszoklasistów.
 • Porządkowanie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym
  w Kluczewsku.

LISTOPAD

 • Udział Pocztu Sztandarowego w apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku. Przygotowanie wiązanek oraz zniczy.
 • Organizacja wróżb andrzejkowych dla uczniów klas młodszych.
 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Góra Grosza” .
 • Udział członków SU w akcji „Czwartkowe czytanie” przybliżenie sylwetki św. Jana Pawła II- czytanie najmłodszym.

GRUDZIEŃ

 • Szkolne mikołajki.
 • Udział w akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"-  Udział w akcji Kartki Bożonarodzeniowe - Zostań dobroczyńcą roku!

STYCZEŃ

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów.
 • Nagrodzenie uczniów ze 100% frekwencją.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych.

LUTY

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.
 • Współorganizacja V Rejonowego Konkursu Recytatorskiego W bajkowym świecie.

 

MARZEC

 • Dzień Kobiet –  (przygotowanie montażu słowno- muzycznego).
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.

 

 

KWIECIEŃ   

 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"-  Udział w akcji Kartki Wielkanocne - Zostań dobroczyńcą roku!
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.

MAJ

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia konstytucji 3-Maja; wystawienie Pocztu Sztandarowego.
 • Wybór składu Pocztu Sztandarowego na nowy rok szkolny.

CZERWIEC

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II półrocze w roku szkolnym 2019/2020.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - wystawienie Pocztu Sztandarowego.