Wizyty

free counters

安ietlicaDrukuj

„安ietlica wita was, Tu szybko mija czas.
Radosny u鄉iech dzieci, Jak ptak ku s這鎍u leci.
Na twarzach u鄉iech promienny, Dla nas jest zawsze bezcenny.
Wi璚 przyjd do naszej 鈍ietlicy, Najweselszej w okolicy!”

 

 安ietlica Szkolna w ZPS Kluczewsko

czynna jest codziennie w godzinach: 7:10 - 16:00

Wychowawcy 鈍ietlicy: mgr Barbara Hyska

KARTA ZGΜSZENIA DZIECKA DO 名IETLICY (POBIERZ)

Wa積e informacje

 • Rodzice, którzy chc zg這si dziecko do 鈍ietlicy szkolnej zobowi您ani s wype軟i formularz zg這szeniowy. Formularz mo積a otrzyma w 鈍ietlicy szkolnej
 • Wychowawcy 鈍ietlicy przyjmuj op豉ty za dowóz dzieci  (og這szenia dotycz帷e wysoko軼i op豉t oraz terminu wywieszane s  w 鈍ietlicy oraz na stronie szko造).
 • Uczniowie przyjmowani s do 鈍ietlicy na podstawie pisemnych zg這sze wype軟ionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Plan zaj耩 dnia

7.10 – 7.55

 • Gry i zabawy stolikowe
 • Czytanie czasopism / lektura w豉sna
 • Rozrywki umys這we
 • Nauka w豉sna pod opiek nauczyciela

12.10 – 16.00

 • Zaj璚ia dydaktyczne zwi您ane z planem dzia豉 opieku鎍zo-wychowawczych
 • Rozmowy / pogadanki z dzie熤i / zabawy integracyjne
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
 • Zaj璚ia umuzykalniaj帷e-Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe, 酥iewanie piosenek
 • Zaj璚ia plastyczno – techniczne
 • Zaj璚ia czytelnicze-Czytanie ba郾i, bajek, opowiada, prasy dla dzieci
 • Spacery, zabawy na powietrzu
 • Ogl康anie programów i filmów dla dzieci, ogl康anie bajek
 •  Odrabianie prac domowych
 • Zabawy wed逝g zainteresowa dzieci
 • Zaj璚ia teatralne, 篡wego s這wa
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe- zabawy z wykorzystaniem dramy

Cele i zadania zaj耩 wychowawczo-dydaktycznych w 安ietlicy

Zespo逝 Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku

 1. Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do sp璠zania czasu wolnego na terenie szko造
 2. Kszta速owanie nawyków kultury osobistej i wspó鹵ycia w grupie
 3. Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki w豉snej
 4. Rozwijanie zainteresowa i zdolno軼i
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych maj帷ych na celu prawid這wy rozwój fizyczny
 6. Upowszechnianie zaj耩 kultury zdrowotnej, kszta速owanie nawyków higieny osobistej
 7. Uczenie i rozwijanie samodzielno軼i
 8. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kszta速owanie nawyków 篡cia codziennego
 9. Rozwój zainteresowa czytelniczych
 10. Wyrabianie wra磧iwo軼i estetycznej, rozwój zdolno軼i manualnych
 11. Kszta速owanie postaw i uczy patriotycznych
 12. Walka z agresj i przemoc
 13. Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wra磧iwo軼i na pi瘯no przyrody
 14. Udzielanie pomocy uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce
 15. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci
 16. Egzekwowanie praw i obowi您ków ucznia oraz praw cz這wieka
 17. Wspó責zia豉nie z rodzicami i wychowawcami w celu wspólnego rozwi您ania problemów, trudno軼i wychowawczych oraz dydaktycznych.

Zasady pracy w grupie:

 1. Jeste鄉y dla siebie mili.
 2. Mówimy do siebie po imieniu.
 3. Mówi jedna osoba – reszta s逝cha.
 4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
 5. Nie 鄉iejmy si z drugiej osoby.
 6. Ka盥y ma prawo w sposób kulturalny przedstawi swój punkt widzenia.
 7. Pomagamy sobie wzajemnie.
 8. Jeste鄉y grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
 9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kócimy si i nie obra瘸my.
 10. Nie niszczymy cudzych prac.
 11. Jeste鄉y sprawiedliwi.
 12. Odpowiadamy za swoj prac.
 13. Wykonujemy ustalone zadania.
 14. Ch皻nie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
 15. Zostawiamy po sobie porz康ek.
 16. Pami皻amy o bezpiecze雟twie w豉snym i innych.

ZAJ犴IA  名IETLICOWE

安ietlica pe軟i funkcj opieku鎍zo - wychowawcz szko造. Wychowawcy czuwaj nad bezpiecze雟twem podopiecznych, dbaj o prawid這wy rozwój fizyczny i psychiczny. Odby造 si pogadanki dotycz帷e bezpiecze雟twa w drodze do szko造 oraz podczas zaj耩 鈍ietlicowych. Dzieci zosta造 zapoznane z regulaminem 鈍ietlicy, pozna造 prawa i obowi您ki. Wychowawcy zwracaj uwag na kszta速owanie umiej皻no軼i wspó責zia豉nia w grupie. Wdra瘸j do przestrzegania przyj皻ych zasad, wyra瘸nia swoich potrzeb i przekona. Staraj si nauczy dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania si w sytuacjach trudnych, podnoszenia odpowiedzialno軼i za indywidualne i wspólne wykonywanie zada oraz do utrzymania porz康ku w czasie zabaw i zaj耩.

Dzieciom przebywaj帷ym na 鈍ietlicy oferuj si uczestnictwo w ró積orodnych formach zaj耩. Najbardziej lubianymi s zaj璚ia plastyczno – techniczne oraz gry i zabawy ruchowe. Nasi uczniowie maj równie czas na swobodne zabawy zgodne z ich zainteresowaniami. Korzystaj z gier, klocków i zabawek zgromadzonych w 鈍ietlicy. Dziewczynki wybieraj najcz窷ciej malowanki, które s eksponowane na gazetkach 軼iennych. Ch這pcy wol sk豉da skomplikowane budowle z klocków. Du膨 popularno軼i ciesz si gry strategiczne (warcaby, szachy). Ponadto dzieci maj zapewnion pomoc w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaleg這軼i.

安ietlica szkolna jest miejscem w którym uczniowie mog mi這, przyjemnie i po篡tecznie sp璠zi czas po zako鎍zeniu lekcji.

Wychowawcy 鈍ietlicy: Barbara Hyska, Joanna Nowicka

Zdj璚ia TUTAJ: