Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Zajęcia dodatkoweDrukuj

 

WITAMY

W NASZYM PRZEDSZKOLU

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 CODZIENNIE: 6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna lub w zespołach o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym.

13.00 – 16.00

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek

 Zajęcia z liczbami

Marzena Sobczyk

Wtorek

Zajęcia kulinarne
Marzena Sobczyk

Środa

Gry i zabawy muzyczno - ruchowe 

Zajęcia plastyczno - techniczne

Agnieszka Piskorek

Marzena Sobczyk

Czwartek

Zajęcia badawczo - eksperymentalne 

Marzena Sobczyk

Piątek

Bajkoterapia

Klub Małego Czytelnika - Baśnie i Legendy

Marzena Sobczyk

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (Prowadzące: mgr inż. Marzena Sobczyk, mgr Agnieszka Piskorek)

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się 5 razy w tygodniu zgodnie z przyjętym grafikiem:

PONIEDZIAŁEK:

Zabawy z liczbami:

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie, rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej. Zajęcia przeprowadza się w formie zabawy.

WTOREK

Zajęcia kulinarne:

To fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

ŚRODA

Gry i Zabawy Muzyczno - Ruchowe

Rozwijanie percepcji słuchowej, małej i dużej motoryki.

Zajęcia plastyczno - techniczne

W cyklu zajęć plastyczno – technicznych, dzieci kształtują  wrażliwość estetyczną, rozwijają wyobraźnię, zdolności plastyczne i techniczne oraz umiejętności manualne.

CZWARTEK

Zajęcia badawczo - eksperymentalne

Najskuteczniejszym sposobem poznawania świata są samodzielnie wykonywane doświadczenia i eksperymenty. Jest to sposób bardzo skuteczny, ale także czasochłonny. Doświadczenia dziecko powinno wykonywać możliwie jak najwcześniej. Konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznego poznawania świata i otrzymania pomocy dorosłego człowieka. Tematyka zajęć jest dostosowywana do aktualnych potrzeb dzieci.

PIĄTEK

Bajkoterapia

Terapia przez bajki. Jest to doskonała metoda relaksacyjna po dniu pełnym wrażeń. Dzięki bajkom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także wzbogaca słownictwo, wiedzę o sobie i świecie.

Klub Małego Czytelnika - Baśnie i Legendy

Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami dziecięcej literatury. Dzieci uczą się słuchania ze zrozumieniem, ustalają kolejność zdarzeń poprzez odpowiednie ułożenie ilustracji, utożsamiają się z bohaterami, rozwijają swoją wyobraźnię.

13 -16 - zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne, zabawy na świeżym powietrzu; praca indywidualna, rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć , rozchodzenie się dzieci do domów.