Wizyty

free counters

RekrutacjaDrukuj

Zapraszamy dzieci do przedszkola

Rekrutacja 2016/17 rozpocznie się 01 marca 2016r.

 Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku dostępne są w sekretariacie szkoły i w przedszkolu oraz tutaj: wniosek 1 (Przyjęcie) i wniosek 2 (Kontynuacja)

Wypełnione karty oddajemy w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.

W razie pytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły tel.: 447814287

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na cały etap edukacyjny/rodzice dzieci już uczęszczających na kolejny rok wypełniają  „Deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego"

Kalendarz Rekrutacji na rok szkolny 2016/17

01 marca –23 marca 2016 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
24 marca - 04 kwietnia 2016 - Weryfikacja wnoisków.
do 08 kwietnia 2016 - Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11 kwietnia  2016 - Ogłoszenie wyników naboru.
Kwiecień  2016 - Podpisywanie umów