Losowy obrazek

Wizyty

free counters

RekrutacjaDrukuj

Zapraszamy dzieci do przedszkola

Rekrutacja 2018/2019 rozpocznie się 01 marca 2018r.

 Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku dostępne są w sekretariacie szkoły i w przedszkolu oraz tutaj: wniosek 1 (Przyjęcie) i wniosek 2 (Kontynuacja)

Wypełnione karty oddajemy w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.

W razie pytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły tel.: 447814287

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na cały etap edukacyjny/rodzice dzieci już uczęszczających na kolejny rok wypełniają  „Deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego"

Kalendarz Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

01 marca –20 marca 2018 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
21 marca - 23 marca 2018 - Weryfikacja wnoisków.
do 27 marca 2018 - Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
28 marca  2018 - Ogłoszenie wyników naboru.
Kwiecień  2018 - Podpisywanie umów