Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Umiem pływaćDrukuj

Projekt – „Umiem Pływać”

W marcu 2015r. rozpoczęła się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku realizacja PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA skierowana dla uczniów klas młodszych. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Trzydziestu uczniów z klas II i III zostało zakwalifikowanych do udziału w tym projekcie.

Główne jego cele to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania;
  • profilaktyka i korygowanie wad postawy;
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów;
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnia);
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej;
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia te są bezpłatne, prowadzone przez instruktorów na pływalni NEMO we Włoszczowie, pod opieką ratowników i opiekunów. Nauka pływania rozpoczęła się od wstępnej adaptacji do środowiska wodnego - opanowywania umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie. Dzieci ćwiczyły zanurzanie, oddychanie oraz  leżenie.  Taki sposób spędzania wolnego czasu po zajęciach w szkole jest dla uczniów bardzo atrakcyjny i korzystny dla ich zdrowia.

Trzeba podkreślić, że pływanie wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci, w sposób bardzo skuteczny zapobiega i koryguje wady postawy.

Koordynator projektu

Zdjęcia tutaj: