Wizyty

free counters

KonkursyDrukuj

IV Rejonowy Konkurs Recytatorski

- "Święty Jan Paweł II - Papież, wybitny Polak, poeta i pisarz"

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ:

 

III Rejonowy Konkurs Recytatorski - "Otuleni Jesienią"

Szumiał las, śpiewał las,
Gubił złote liście,
Świeciło się jasne słonko
Chłodno a złociście…

Rano mgła w pole szła,
Wiatr ją rwał i strzępił…
Opadały ciężkie grona
Kalin i jarzębin…

W dniu 16 listopada 2017r. w Zespole Przedszkolno Szkolnym w Kluczewsku odbył się III Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Otuleni jesienią” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski. Uczniowie recytatorzy wraz z opiekunami licznie przybyli z Bebelna, Bukowy, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Konieczna, Krzętowa, Mieczyna i Oleszna. W konkursie wzięli udział także przedstawiciele naszej szkoły.
Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: P. Justyna Kowalska- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie,  P. Zbigniew Woldański - instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie, P. Monika Bakalarz -  animator społeczny gminy Kluczewsko, P. Renata Dziedzic - opiekun świetlicy wiejskiej w Rączkach.

Do recytacji przystąpiło 23 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Gaik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie,

II miejsce – Filip Ruszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

III miejsce – Adam Plich ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

Wyróżnienie otrzymała Judyta Drej ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wśród uczniów klas IV –V zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksandra Kotwica z Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie,

II miejsce – Nina Parzuchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce-  Krzysztof Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wśród uczniów klas VI- VII laureatami zostali:

I miejsce – Maja Kantorosińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie, 

II miejsce- Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III miejsce-  Wiktoria Wójcik z Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie.

Wyróżnienie otrzymała Kinga Puchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził taniec w wykonaniu uczennic z klas VI do utworu „Deszczowa piosenka” oraz inscenizacja taneczno- ruchowa naszych przedszkolaków z grupy „0” B.
Podczas imprezy  harcerze pomagali w sprawach organizacyjnych a Samorząd Uczniowski przygotował dla uczestników poczęstunek.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody oraz dyplomy wręczył  Pan Sławomir Krzysztofik - Wizytator Kuratorium w Kielcach. Słowa uznania wyrazili także księża z naszej parafii, którzy  przekazali na ręce Pani Dyrektor kilka książek na rzecz biblioteki szkolnej.

Serdeczne podziękowania składamy  Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irenie Orzechowskiej za ufundowanie nagród rzeczowych.  

Aleksandra Skórnicka, Ewelina Dumin, Agnieszka Herczyńska, Małgorzata Walasek

Zdjęcia TUTAJ:

 

"Ciekawy wiersz o bibliotece"

Podczas obchodów Dnia Pluszowego Misia połączonego z Dniem Wolontariatu w naszej szkole ogłoszono wyniki konkursu na „Ciekawy wiersz o bibliotece”.

Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z klas II – III oraz IV – VI. Spośród 25 prac jakie złożono  w bibliotece szkolnej wyłoniono laureatów .

Laureaci w kategorii klas II – III.

  1. Amelia Jończyk – klasa II
  2. Emilia Dobrowolska – klasa II
  3. Amelia Pura – klasa II

Wyróżnienie zdobyła Adrianna Prokop z klasy IIIa.

Laureaci w kategorii klas IV – VI.

  1. Wioleta Kuliś – klasa VIa
  2. Weronika Piskorek – klasa IVb
  3. Magdalena Baran – klasa VIa

Wyróżnienie zdobył Kacper Stypka z klasy IVb

Sponsorem nagród książkowych i drobnych upominków był Samorząd Uczniowski oraz Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irena Orzechowska.

Zdjęcia TUTAJ:

„II Rejonowy Konkurs Recytatorski w Kluczewsku”

Patriotyzm utożsamiany jest z miłością do Ojczyzny. To cecha, którą nasz naród szczególnie się wyróżnia. Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy naszych przodków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

Pragnąc rozwijać w młodym pokoleniu Polaków ducha patriotyzmu 8 listopada odbył się II Rejonowy Konkurs Recytatorski poezji i prozy patriotycznej pod hasłem „Żyjąc w wolnej Polsce pamiętajmy o Tych, którzy o tę wolność walczyli, oddali za nią życie”, zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski w Zespole Przedszkolno – Szkolnym
w Kluczewsku.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych z Bebelna, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Kurzelowa i Kluczewska. Zostali oni podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I – III oraz IV – VI.

Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu i Kluczewsku, Pani Dagmara Strychalska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku, Pani Justyna Kowalska – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie, Pani Ewelina Bartocha – Blogerka Książkowa, Pani Agnieszka Gieroń – Starszy Bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Kurzelowie.

Komisja oceniała recytację zgodnie z następującymi kryteriami: dobór repertuaru, analiza
i interpretacja utworu, analiza głosowa utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce – Filip Ruszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Adrianna Prokop z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce – Julia Barańska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach.

Wyróżnienie otrzymała Anna Szydłowska ze Szkoły Podstawowej z Bebelna.

            Wśród uczniów klas IV –VI zwycięzcami zostali:

I miejsce – Magdalena Szymczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III miejsce Karolina Szymanek z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu  Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku, Irena Orzechowska oraz Pani Zdzisława Krupa wręczyły wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Niezwykle pomocni podczas imprezy okazali się harcerze oraz Samorząd Uczniowski, który ufundował i  przygotował dla uczniów oraz ich opiekunów poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom nagród: Wójtowi Gminy Kluczewsko - Panu Rafałowi Pałce, Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irenie Orzechowskiej oraz Blogerce Książkowej – Pani Ewelinie Bartocha. 

Zdjęcia TUTAJ:

Konkurs Literacko - Plastyczny: "Jesień w lesie"

W dniu 18.10.2016r.zostały  ogłoszone wyniki konkursu  literacko – plastycznego pt. „Jesień w lesie”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna w Kluczewsku przy współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz Gminną Biblioteką Publiczną. Był on skierowany do uczniów klas II – III oraz klas IV – VI. Zadaniem uczestników było wykonanie w formie plastycznej ilustracji do wiersza Jana Brzechwy pt.   „Grzyby”.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni,  zainteresowań plastycznych i czytelniczych wśród dzieci oraz poszerzenie wiedzy na temat różnych gatunków grzybów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, gdyż wszystkie prace były ciekawe i pomysłowe. Podczas oceny jury zwróciło uwagę na zgodność z tematyką, poziom aktywności twórczej oraz łączenie ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

W kategorii klas II – III laureatami zostali:

I miejsce -  Nicola Gusta  kl. III c,

II miejsce – Marta Zięcik  kl. III a,

II miejsce – Szymon Otto  kl. III c,

III miejsce - Fabiola Barabasz  kl. III b,

III miejsce – Amelia Piech  kl. III c,

Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Wojciechowska i Emilia Dobrowolska z kl. II.

W kategorii klas IV – VI wyniki są następujące:

I miejsce – Aleksandra Teklak   kl. VI b

II miejsce  - Emilia Turczyn  kl. VI a

III – Marta Cieślak  kl. VI a

Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Okoń i Nicola Olczyk.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali słodki upominek. Natomiast zwycięzcom przyznano nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród był Samorząd Uczniowski.

Nagrodzone prace można obejrzeć w holu Urzędu Gminy w Kluczewsku.

Zdjęcia TUTAJ:

I Rejonowy Konkurs Recytatorski - "Kochamy Polską Wieś"

Zdjęcia TUTAJ:

„Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić…”

Słowami tej piosenki w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku rozpoczął się I Rejonowy Konkurs Recytatorski „Kochamy polską wieś”, który odbył się w dniu 25 listopada 2015r. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna w Kluczewsku oraz Samorząd Uczniowski ZPS Kluczewsko. W zmaganiach recytatorskich uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Bebelna, Brygidowa, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Oleszna, Włoszczowy i Kluczewska.

Głównym celami konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie uczniów poezją i prozą.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych – Klasy I-III oraz IV-VI. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w ciągu określonego czasu wiersza oraz fragmentu prozy o tematyce przedstawiającej „życie na wsi”.

Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu, Pani Agnieszka Gieroń – Starszy Bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Kurzelowie, Pani Julianna Fornal – lider Zespołu Ludowego „Ale Babki” z Komparzowa, Pani Justyna Kowalska – Dyrektor  Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie, Pani Beata Gieroń – Kierownik Domu Kultury w Kurzelowie, Pani Gabriela Szydłowska – Instruktor w  Domu Kultury we Włoszczowie.

Jury oceniając uczestników brało pod uwagę: dobór repertuaru, analizę i interpretację utworu, analizę głosową utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po zaprezentowaniu się wszystkich młodych artystów oceniający wybrali laureatów a zostali nimi:

W kategorii klas I-III:

I miejsce -  Julia Lipniak z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 z Włoszczowy,

II  miejsce - Wiktoria Królikowska z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu,

III  miejsce - Kacper Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wyróżnienie zdobyła Kalina Toborek z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie.

W kategorii klas IV – VI:

I  miejsce - Karol Siwek ze Szkoły Podstawowej w Olesznie,

II  miejsce - Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III  miejsce - Maciej Pytlewski z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie.

Wyróżnienie zdobyła Aleksandra Glanda z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe, które wręczyła pani dyrektor ZPS Kluczewsko – Irena Orzechowska.

Fundatorem nagród był Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka oraz blogerka książkowa Pani Ewelina Bartocha.

Zwieńczeniem zmagań konkursowych był występ Zespołu Ludowego „Ale Babki” z Komparzowa.

Organizatorzy wsłuchując się w pozytywne opinie i komentarze zarówno zacnego jury jak i młodych artystów już zapowiadają, że konkurs będzie cyklicznie kontynuowany w kolejnych latach.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka