Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Wsparcie dla rodzicówDrukuj

INSTYTUCJE WSPARCIA DLA RODZICÓW,

KTÓRZY SZUKAJĄ POMOCY I PORAD W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA

 

I. ZESPÓŁ NADPOPUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI – ADHD:

 • Polskie Towarzystwo ADHD, Kraków ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, tel: (12) 251-49-24, kom: 609-454-809, www.ptadhd.pl
 • www.adhd.info.pl
 • www.urwis.pl/dzieci

II. ROZPOZNANA DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczne we Włoszczowie
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (baza adresowa 76 oddziałów w terenie)
 • www.ptd.edu.pl

III. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE (CUKRZYCA, PADACZKA, ALERGIE, ZABURZENIA NEUROLOGICZNE):

 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne- Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Nefrologii- Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3- go Maja 13/15 41-800 Zabrze tel: (32) 271-25-11
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii , Warszawa ul. Wiertnicza 122, tel: (22) 842-24-92 e- mail office@epilepsy.org.pl
 • www.viamedica.pl

IV. NADUŻYWAJĄCE ALKOHOLU:

 • Infolinia AA: 801033242
 • Fundacja ,, Dominik”: (22) 8535222 środa- piątek w godz. 13.30- 19.30
 • Anonimowy Przyjaciel- internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: pomoctel@free.org.pl
 • Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków: 0-801-14—068 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

V. EKSPERYMENTUJACEGO Z NARKOTYKAMI:

 • Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, warszawa ul. Dereniowa 52/54 tel; (22) 641- 15- 01 e- mail: kbpn@ kbpn.gov.pl
 • Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0-801-199-990
 • Telefon Zaufania – Narkomania, pomoc rodzinie( 22) 8444470, codziennie w godz. 16.00-20.00
 • Narkomania ,, Pogotowie Makowe”: 0-801-109-696, pn- pt w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 10.00-15.00
 • Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny ,, Pogotowie Makowe” przy ,, Powrót z U”: (22) 669- 50- 01 e- mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl
 • Telefon Zaufania do spraw Uzależnień i AIDS (22) 628- 03- 36
 • www.narkomania.akcjasos.pl

VI. WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC ,W TM PRZEMOC SEKSUALNA I CYBERPRZEMOC:

 • www.helpline.org.pl
 • www.sieciaki.pl
 • infolinia:0- 800-100-100
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Linia” tel: -801- 120-002
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji ,,Dzieci Niczyje”, Warszawa ul. Walecznych 59, tel: (22) 616- 03-14 lub (22) 616- 02-68

VII. Z POWAŻNYMI PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI, ANOREKSJĄ, BULIMIĄ:

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Warszawa ul. Targowa 66/23 tel: (22) 618- 34- 06, e- mail: spoza@ind.org.pl
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. Al..Sobieskiego 9, tel: (22) 321- 35-00 lub (22) 331-33-31 oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tel: (22) 642- 12- 72, WWW.ipin.edu.pl
 • Polski Instytut Ericksonowski : www.p-i-e.pl

 

Ponadto fachową pomoc merytoryczną, prawną i psychologiczną zapewniają:

 • Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania -0-800-120-226
 • Infolinia dla Wychowawcy: 0-801- 800- 967 w poniedziałki i czwartki 17.00- 19.00
 • polski portal edukacyjny: WWW.wdu.info.pl- spawy prawne i nauczycielskie
 • www.portalkadrowy.pl
 • www.prawodlaszkol.pl
 • www.znp.edu.pl
 • www.online.synapsis.pl

 

Internet a cyberprzemoc 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie nie jest możliwa egzystencja bez korzystania z Internetu. Korzystanie z komputera i Internetu jest czymś złym, wręcz przeciwnie, może nam przynieść wiele korzyści.

Cyfryzacja ułatwia nam edukację poprzez łatwy dostęp do różnorodnych źródeł informacji. Umożliwia podjęcie aktywności zawodowej. Pozwala na szybki kontakt ze znajomymi, błyskawiczne przesyłanie wiadomości online. Jest źródłem informacji o otaczającym świecie. Ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Zapewnia nam rozrywkę.

Byłoby bardzo dobrze, gdyby wszyscy korzystali z Internetu zgodnie z jego przeznaczeniem, ale niestety tak nie jest. Jak można stwierdzić obserwując wyniki najnowszych badań, zaprezentowane podczas IX Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” dzieci i młodzież najczęściej komunikują się z Internetem za pomocą smartfonów (54,3%), laptopów (53,5%) lub komputerów stacjonarnych (51,8%) czyli jak widać duża grupa młodych ludzi korzysta z więcej niż jednego urządzenia. Połowa zapytanych nastolatków jest pewna, że dobrze i bardzo dobrze radzi sobie z komputerem i Internetem.

Podczas korzystania z Internetu większość, bo około 75% młodzieży opiera się na wiedzy zdobytej samodzielnie, pozostali wykorzystują wiedzę szkolną lub szukają pomocy u starszego rodzeństwa, u kolegów i koleżanek oraz u rodziców. Młodzi ludzie deklarują, że wykorzystują Internet do czerpania wiedzy potrzebnej im do szkoły i uprawiania hobby, do rozrywki, do kontaktowania się z innymi oraz do robienia zakupów.

Niepokojącym  faktem jest to, że życie towarzyskie młodzieży zaczyna ograniczać się do korzystania z portali społecznościowych, ponieważ aż 96% młodzieży deklaruje korzystanie z portali społecznościowych przy czym  aż 8 na 10 młodych ludzi korzysta z tych portali raz lub kilka razy dziennie. Najczęściej wykorzystywane przez nastolatków serwisy społecznościowe to Facebook i YouTube, na których młodzież: prezentuje swoje własne zdjęcia, umieszcza własne komentarze oraz swoje historie,publikuje linki do filmów, zdjęć i artykułów w innych serwisach. Większość młodych ludzi zawsze podaje prawdziwe dane osobowe, dość duża grupa udostępnia je dla każdego, zaś co 10 użytkownik nie widzi potrzeby ograniczania tego dostępu,Mimo, iż wszyscy deklarują znajomość zasad bezpieczeństwa, ale większość nie stosuje ich w praktyce.

Na co więc narażone są nasze dzieci jeśli zbyt lekkomyślnie korzystać będą z Internetu? Jednym z takich zagrożeń jest SEKSTING czyli przesyłanie zdjęć o charakterze seksualnym za pomocą Internetu i telefonu komórkowego. Zdjęcia takie jeśli dostaną się w niepowołane ręce potrafią być źródłem wielu kłopotów. Kolejnym zagrożeniem na jakie narażona jest nasza młodzież to GROOMING czyli szczególna relacja tworzona w Internecie między osobą dorosłą a dzieckiem w celu jego uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Młodzi ludzie często ulegają też CYBERPRZEMOCY czyli zachowaniom agresywnym mającym na celu skrzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Negatywny wpływ na psychikę nastolatków ma także łatwy dostęp do treści pornograficznych znajdujących się w sieci, działających destrukcyjnie na psychikę młodego człowieka. Zwykle na takie strony można wejść po zadeklarowaniu, że ma się skończone 18 lat i nikt tego nie sprawdza.

Agresja w sieci może przybrać różnorodne formy, ma też różne nazwy: nękanie interneto-we, cyberdręczenie (cyberstalking), prześladowanie (cyberharassment), agresja elektroniczna (cyberprzemoc),mobbing elektroniczny (cyberbulling),

Pamiętajmy, że każda CYBERPRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM !!!!!!!!

Przejawami cyberprzemocy mogą być: przerabianie i publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, ujawnianie sekretów, zamieszczanie danych personalnych i zdjęć na portalach randkowych, wulgarne i złośliwe komentowanie zdjęć i wpisów, celowe ignorowanie działalności w sieci, straszenie i szantażowanie oraz wymuszanie konkretnego działania,

nagminne zgłaszanie fikcyjnych nadużyć do moderatorów, przechwycenie profilu, poczty i telefonu; podszywanie się, kradzież i przejęcie zasobów np. w grze

Dowodami cyberprzemocy, które powinniśmy zachować, jeśli chcemy zgłosić nadużycie mogą być: wiadomości e-mailowe, zdjęcia, grafiki,wiadomości nagrane na pocztę głosową telefonu komórkowego, komentarze do wpisów lub zdjęć w serwisach społecznościowych, na blogach, w fotogaleriach itp... treści rozmów prowadzonych przy użyciu czatów lub komunikatorów, wpisy na stronach internetowych, SMS-y i MMS-y, historia połączeń w telefonie komórkowym,

 

Warto wiedzieć, że aż 21,5% młodych użytkowników doświadczyło przemocy w Internecie, zaś jedynie 9% ofiar cyberprzemocy zgłosiło problem nauczycielom, a 29% rodzicom. Prawie 70% ofiar cyberprzemocy zna swoich prześladowców,

Niepokojącymi są fakty, że co 9 nastolatek w Polsce wysyłał za pośrednictwem telefonu lub Internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia a prawie 90% materiałów (zdjęć, wiadomości erotycznych) wysyłanych jako prywatne wiadomości trafiło później na dostępne dla wszystkich strony stworzone specjalnie do rozpowszechniania takich treści,

Warto zwrócić uwagę również na to,że co 3 nieletniaosoba, która udała się na spotkanie z nieznajomym poznanym w sieci nie poinformowała o tym nikogo ze swojego otoczenia,

Dzieci będące ofiarami cyberprzemocy doświadczają wielu negatywnych konsekwencji, które utrzymują się długo po zakończeniu prześladowania, nawet w życiu dorosłym. Są to: depresja, lęk, wzmożone napięcie, niepokój, poczucie osamotnienia,obniżony nastrój, utrata zainteresowań, ograniczenie aktywności, które wcześniej sprawiały przyjemność, problemy zdrowotne, takie jak bóle głowy, problemy ze snem, bóle brzucha,niska samoocena i trudności w budowaniu opartych na zaufaniu relacji z innymi ludźmi, obniżenie osiągnięć szkolnych.

UCZULMY więc SWOJE DZIECI NA TO, ABY: pomyślały zanim wyślą komuś intymne zdjęcie i nie poddawały się modzie na prezentowanie nagości w sieci, gdyż moda przeminie, a fotografie zostaną na zawsze i nawet te, które zostały przesłane bliskiej osobie też mogą zostać rozpowszechnione, a publikowane w sieci stać się źródłem kompromitacji. Zatem ostrzegajmy młodych ludzi, aby nie wysyłali zdjęć, których wstydziliby się pokazać rodzicom czy znajomym i nie dzielili się hasłami i loginami do swoich kont.głaszały niepokojące sytuacje osobom dorosłym

KTO MOŻE UDZIELIĆ POMOCY, gdy mimo wszystko dojdzie już do takiej nieprzyjemnej sytuacji? Oczywiście powinny być to rodzina, szkoła i policja. Istnieją też telefony zaufania pod które zawsze możemy zadzwonić, jeśli nie wiemy co zrobić.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111.

Telefon zaufania dla dorosłych tzn. rodziców, opiekunów i nauczycieli  to 800 100 100.

Przypomnijmy  jeszcze raz

Co 10 nastolatek umawia się z nieznajomymi poznanymi w sieci.

Co 3 nie informuje o tym nikogo ze swojego otoczenia

60% nastolatków twierdzi, że rodzice nie interesują się tym co robią w Internecie.

40% deklaruje, że rodzice starają się kontrolować, ale kontrola ta nie jest skuteczna.

 

Szanowni Państwo!
Ponieważ troska o dobro Państwa dzieci, a naszych uczniów jest naszą wspólną sprawą, pragnę przypomnieć kilka ważnych zasad, które pomogą ustrzec nasze pociechy przed cyberuzależnieniem.
Pamiętajmy!
Uzależnienie jako choroba trwa do końca życia.....
Jeśli chcemy ochronić przed nim nasze dzieci postarajmy się temu zapobiec:
-Niech komputer stoi we wspólnym miejscu.
-Nie karzmy dziecka za błędy, o których nam mówi.
-Rozmawiajmy z dzieckiem.
-Nie bójmy się przyznać do niewiedzy.
-Bawmy się siecią, poznawajmy ją.
-Serfujmy po sieci ze swoim dzieckiem.
-Pokazujmy dziecku wartościowe miejsca w sieci.
-Wspólnie z dzieckiem przygotujmy regulamin korzystania z Internetu.
-Uczmy dziecko kontrolowania czasu spędzonego w sieci. Żelazną regułą powinna stać się godzina udania na spoczynek.
-Zorganizujmy dziecku zajęcia alternatywne (kino, sport, spotkania z przyjaciółmi...)
-Porozumiewajmy się z rodzicami kolegów i koleżanek naszego dziecka.
-Uczmy dziecko zasad bezpieczeństwa w Internecie.
-Wychowujmy do sieci.
-Wspomagajmy się programami filtrującymi.
-Dziecko, które nie ukończyło 2 lat nie powinno korzystać z żadnych mediów cyfrowych.
- Wskazane jest, aby dziecko w wieku szkolnym korzystało z komputera (telefonu komórkowego) nie więcej niż przez 1,5h dziennie. Korzystanie z mediów cyfrowych przez 3 godziny dziennie powoduje takie rozchwianie systemu nerwowego młodego człowieka, że uniemożliwia mu to naukę, a nawet może powodować zapominanie tego czego już się nauczył.
Bądźmy przyjaciółmi swojego dziecka. Nie musimy być informatykami, aby uchronić je od cyberuzależnienia
Młody człowiek szuka w Internecie tego, czego brakuje mu w domu. Pomóżmy mu zatem w...
-wzmacnianiu więzi rodzinnych,
-zainteresowań własnych,
-budzeniu szacunku do norm społecznych i tradycji,
-rozwijaniu szacunku do praktyk religijnych,
-kształtowaniu kontaktów z pozytywnymi grupami rówieśników,
Podkreślajmy nasz brak akceptacji dla zachowań niepożądanych.
Uświadamiajmy skutki wynikające z różnych zachowań.
Niech cyfryzacja stanie się dla nas i naszych dzieci źródłem pozytywnych treści i rozrywki, ale niech nie zastąpi nam piękna otaczającej nas rzeczywistości.
opracowała Małgorzata Lipniak