Wizyty

free counters

Inicjatywy UczniówDrukuj

INICJATYWY UCZNIÓW

Samorząd Uczniowski w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji oraz imprez szkolnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Większość z nich jest już stałym elementem działalności, inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności uczniowskiej oraz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.  

W realizowaniu inicjatyw uczniowskich  pomaga prężny samorząd uczniowski, otwarci na współpracę, kreatywni uczniowie, nauczyciele z indywidualnym podejściem do ucznia oraz dobry klimat w szkole (otwartość, zaufanie, partnerstwo). 

 

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

w roku szkolnym 2016/2017

 

 We wrześniu z  okazji Dnia Chłopaka  uczniowie zorganizowali dyskotekę szkolną, podczas której rozstrzygnięty został konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopca” w klasach IV-VI. 

W ramach kontynuacji akcji „Tu mieszkam, tu sprzątam” podjętej z inicjatywy  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” uczniowie z naszej szkoły posadzili na placu szkolnym kasztanowca. Przeprowadzone działania miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci w codziennym życiu.

Wspólnie z harcerzami przygotowaliśmy akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W listopadzie wraz z uczniami należącymi do Dziecięco Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowaliśmy inscenizację z okazji Dnia Pluszowego Misia „Pluszowy Miś pomaga dziś” połączoną z Dniem Wolontariatu Szkolnego. Jesteśmy tyle warci, ile sami możemy dać innym to motto, którym kierowaliśmy się  w tym roku szkolnym.

W tym samym miesiącu Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką szkolną zorganizował II Rejonowy Konkurs Recytatorski pt. Żyjąc w wolnej Polsce pamiętajmy o tych, którzy o tę wolność walczyli, oddali za nią życie. Podczas uroczystości ufundowaliśmy poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów.

Wzorem lat ubiegłych 11 listopada delegacja SU wraz z harcerzami  złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Stanowiskach.

25 listopada wspólnie z harcerzami zorganizowaliśmy  dyskotekę z wróżbami i zabawami andrzejkowymi.

6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Samorząd Uczniowski zaangażował się w przygotowanie przedstawienia o Świętym Mikołaju przybliżając wszystkim jego historię. Podobnie jak w  roku ubiegłym, zaproponowaliśmy, aby tego dnia uczniowie założyli czerwone czapeczki-symbole Św. Mikołaja. Mikołaj i jego pomocnicy w rolę których wcielili się uczniowie gimnazjum mieli tego dnia bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole.

15 grudnia br. uczniowie z ZPS i PG w Kluczewsku przygotowali przedstawienie świąteczne pt. Królowa Śniegu i święta. W tym dniu uczniowie wystąpili nie tylko przed społecznością szkolną, ale także na spotkaniu seniorów z naszej gminy  oraz podczas zebrania z rodzicami.
Przedstawienie to zaprezentowane zostało również w Świetlicy Wiejskiej w Komparzowie podczas uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka.

W dniu św. Walentego jak co roku ruszyła poczta Walentynkowa, dzięki której uczniowie mogli anonimowo przesyłać kartki z wyrazami sympatii do wybranych osób.

Z okazji Dnia Kobiet członkowie samorządu przy współpracy z uczniami kl. II, VI oraz gimnazjalistów przygotowali przedstawienie dla społeczności lokalnej, które zaprezentowali w Dobromierzu.

Przygotowali i poprowadzili Szkolne Święto Wiosny

Podczas Majówki Europejskiej nasze uczennice brały udział w Paradzie Schumana prezentując wspólnie z zuchami i harcerzami krótką inscenizację muzyczno- ruchową do muzyki Johana Straussa.

Członkowie  samorządu wykazali się także podczas festynu rodzinnego przygotowując dekorację oraz hasło przewodnie festynu „Otwórzmy serca na potrzeby innych”.

Uczniowie SU w dużym stopniu zaangażowali  się w przedsięwzięcie wyboru Patrona naszej szkołyPrzygotowali narzędzia do przeprowadzenia ankiet wśród rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty.

Samorząd Uczniowski wraz z rodzicami wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia kiermaszu bożonarodzeniowego. Głównym celem powyższego przedsięwzięcia było pozyskanie środków na zakup sztandaru szkoły. W akcję włączyli się uczniowie ZPS i PG wraz
z rodzicami, harcerze oraz opiekunki świetlicy przygotowując piękne własnoręcznie wykonane szopki, stroiki, aniołki, choinki, bombki oraz karty świąteczne. Kiermasz odbył się podczas zebrania z rodzicami wzbudzając duży zachwyt i zainteresowanie wśród kupujących. Pozyskane środki to 785,20zł. Do tej kwoty dołączyliśmy zebrane wcześniej przez uczniów pieniądze ze sprzedaży ciast w kwocie 500,00 zł. W przedsięwzięcie włączyli się także uczniowie z Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowując kiermasz książek używanych. Ze sprzedaży książek uzyskano 130,00 zł, które w całości przekazano na sztandar.  Uczniowie klas II i III także przekazali nam  kwotę 233,00 pozostałą z wycieczki.  Łączną kwotę 1798,00 wpłacono na konto Rady Rodziców.

Zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia do instytucji, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Dobrowolne wpłaty dokonywane są na konto Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny był fundatorem nagród dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach.

 

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

w roku szkolnym 2015/2016

 

I.            Akcje charytatywne:

a)     „Serduszko puka w rytmie cza- cza…” przekazana kwota 250,21 zł. dla dzieci z wadami serca.

b)    „Spełniamy marzenia” mikołajkowa paczka dla dziecka z okolic Włoszczowy w kwocie 280,00 zł.

c)     „Góra Grosza”, której cel od lat pozostaje niezmienny- pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrana kwota 153,98 zł.

d)     „Świąteczne Bożonarodzeniowe Kartki Dobroczynne” oraz „Świąteczne Wielkanocne Kartki Dobroczynne”, ze sprzedaży których dochód 166zł. przeznaczony został dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”

e)     „Pomóż i Ty” pomoc osobom niewidomym i niepełnosprawnym- przekazana kwota ze sprzedaży cegiełek 88,70zł.

 

   II.            Szkolne i okolicznościowe imprezy kulturalno- rozrywkowe:

a)     Dzień Chłopaka,

b)    wybory Mistera Szkoły,

c)     andrzejki,

d)    mikołajki,

e)     Złote Gody- Jubileusz 50- lecia związku par małżeńskich z gminy Kluczewsko (przedstawienie „Bajki z humorem” wspólnie z biblioteką szkolną)

f)      „Niekończąca się historia” –przedstawienie świąteczne (wspólnie z aktywem bibliotecznym),

g)     Dzień Kobiet

h)    dyskoteki szkolne,

i)       Dzień Babci i Dziadka w Komparzowie dla społeczności lokalnej (wspólnie z biblioteką szkolną)

 

III.            Organizacja konkursów:

a)     I Rejonowy Konkurs Recytatorski „Kochamy polską wieś” (wspólnie z biblioteką szkolną)

b)    Konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopca”

c)     Konkurs na „Najsympatyczniejszą dziewczynkę”

d)    Konkurs na „ Najładniejszą pisankę wielkanocną”

e)     Szkolne eliminacje do ogólnopolskiego konkursu pt. „Bezpiecznie na wsi”.

 

IV.            Szerzenie patriotyzmu:

a)     Udział w obchodach Święta Niepodległości,

b)    Sprzątanie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Kluczewsku oraz zapalenie zniczy i składanie przygotowanych wiązanek przed Świętem Zmarłych.

c)     Udział w obchodach upamiętniających działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Stanowiskach.

 

V.            Udział w konkursach:

a)     Udział w konkursie na prezentację wybranego kraju (Holandia) podczas Parady Schumana we Włoszczowie.

b)    Udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez MEN
pt. „Książki naszych marzeń”, nagranie filmiku pt. „Książka najlepszym sposobem na nudę” (wspólnie z biblioteką szkolną).

 

VI.            Pozostałe działania:

a)     Sprzedaż własnoręcznie wykonanych szopek bożonarodzeniowych,

b)    przeprowadzenie loterii fantowej,

c)     sprzedaż ciast,

d)    zakup tog, pelerynek i biretów dla reprezentacji pocztu flagowego,

 

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę konstruktywnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, wdrożenie do gospodarności, dbałości o swoje i cudze rzeczy oraz dostrzeżenie wpływu wartości związanych z kulturą i tradycją naszego regionu.