Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Wolontariat SzkolnyDrukuj

Harmonogram działań wolontariatu szkolnego
w Roku Szkolnym 2017/2018

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Akcje charytatywne w szkole odgrywają dużą rolę- uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

W bieżącym roku szkolnym wsparliśmy Fundację Jesteśmy Blisko w akcji charytatywnej Pluszaki.

W ramach akcji Spełniamy marzenia przygotowujemy mikołajkową paczkę dla chorego dziecka z okolic Włoszczowy.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XVIII Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.

Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek.

Współpracujemy również z fundacją Przyjazny Świat Dziecka przystępując do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą Przywróćmy dzieciom uśmiech.

Pragniemy szczególnie podziękować Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za wrażliwość i otwarte serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Samorząd Uczniowski

 

Działalność wolontariatu szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017

wrzesień

  • Sprzątanie świata w ramach akcji „Tu mieszkam, tu sprzątam”

październik

  • Porządkowanie grobów  Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Kluczewsku przed świętem zmarłych.

listopad

  • Udział w akcji „Pomóż i Ty” – (rozprowadzanie cegiełek) pomoc na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

grudzień

  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”- pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
  • „Świąteczne Bożonarodzeniowe Kartki Dobroczynne” pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”.
  • „Spełniamy marzenia” – przygotowanie mikołajkowej paczki dla dziecka z naszej okolicy.

marzec

  • „Świąteczne Wielkanocne Kartki Dobroczynne”, pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”.

kwiecień

  • Akcja „Sprzątanie świata”  z okazji Dnia Ziemi.

Cały rok:

  • Przeprowadzanie akcji charytatywnych wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji losowych.