Dnia 23 maja odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kluczewsku. Inauguracyjnej Mszy Św. przewodniczył  Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Piotrowski ordynariusz diecezji kieleckiej. W nabożeństwie uczestniczyli: księża, uczniowie, rodzice, władze samorządowe, pracownicy szkoły, jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły, emeryci. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Wiktor Kowalski doradca Wojewody Świętokrzyskiego  oraz Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.

Po zakończeniu Mszy Św. uroczystość przeniosła się na plac szkolny, gdzie wójt gminy Rafał Pałka oraz  dyrektor szkoły Irena Orzechowska wspólnie odsłonili tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Kontynuacja ceremonii miała miejsce w hali sportowej. Zostały tam wprowadzone sztandary Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku i Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal” w Dobromierzu. W dalszej kolejności  został odśpiewany hymn narodowy. Następnie  pani dyrektor odczytała uzasadnienie wyboru patrona, a pan Mateusz Strychalski przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko odczytał i przekazał dyrektorowi   uchwałę Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r. o nadaniu imienia szkole. Po czym fundatorzy sztandaru wbili w drzewiec honorowe gwoździe. Kolejnym punktem było uroczyste przyjęcie sztandaru przez panią dyrektor i przekazanie go społeczności uczniowskiej. Po jego prezentacji przedstawiciele każdej z klas złożyli ślubowanie. Zaproszeni goście wyrazili  gratulacje i słowa uznania dotyczące trafności wyboru św. Jana Pawła II na patrona szkoły.

W następnej kolejności uczniowie odegrali sztukę z elementami pantomimy obrazującą wzruszającą historię życia i pontyfikatu papieża. Sylwetkę patrona przybliżyła również prezentacja filmu pt. ,,Jan Paweł II - Największy Polak Wszechczasów”. Wszyscy zebrani mieli także możliwość wysłuchania premiery utworu pt. „Uczniowie Jana Pawła II” w wykonaniu chóru szkolnego oraz ucznia klasy VI – Kamila Turczyna, tekst piosenki napisała jego mama pani Jolanta, a muzykę skomponował pan Mieczysław Król.

Na zakończenie uroczystości wszyscy odśpiewali hymn rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Goście otrzymali pamiątkowe podziękowania od szkoły, po czym udali się na poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia w/w uroczystości oraz wsparli finansowo i materialnie to nadzwyczajne wydarzenie.

Zdjęcia TUTAJ: