W dniu 11.06 2019 w Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Kluczewsku odbyło się, w ramach innowacji pedagogicznej,  przedstawienie pt.; „TEATR TRZECH JĘZYKÓW.”  Przedstawienie stanowiło dopełnienie półrocznej pracy nauczycieli działających w zespole językowym oraz ich uczniów. Sztuka została zaprezentowana najmłodszym dzieciom , które były zaciekawione wesołą, roztańczoną i rozśpiewaną adaptacją bajki o Czerwonym Kapturku.

Inspiracją do powstania niniejszej innowacji było  dążenie do zainteresowania uczniów językiem angielskim i niemieckim oraz wpojenia im przekonania, że we współczesnym świecie znajomość języków obcych jest  przyszłością. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języków w szkole. Program innowacji zakładał, że nauka zarówno języka angielskiego jak i niemieckiego nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem   siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania.   Przeciwnie – atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości obu  języków oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie wszechobecności języka angielskiego i niemieckiego we współczesnym świecie.

Aby uczniowie mogli rozwijać zdolności językowe, wykorzystywane były różnorodne metody i formy pracy pozwalające na kontakt z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego: czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz słuchania. Uczniowie przygotowywali scenki, by ćwiczyć praktyczne wykorzystanie poznanych struktur językowych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nowatorstwo innowacji polegało na nauce języka angielskiego i niemieckiego z wykorzystaniem dramy. Pozwoliło to uczniom w sposób bardziej aktywny kształcić  umiejętności ustnego prezentowania i przekazywania informacji.

Nadrzędnym celem niniejszej innowacji było rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym, dlatego główną z metod, która była wykorzystywana podczas zajęć, była metoda komunikacyjna. Opiera się ona na aktywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności językowych i kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach prowadzonych metodą komunikacyjną były różnorodne ćwiczenia konwersacyjne, które miały naśladować rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym.         

Małgorzata Auguścik-Osicka, Ewelina Kluska, Izabela Janus

Zdjęcia TUTAJ: