W czerwcu 2019 roku w klasach I-II odbył się konkurs: „The Master of the vocabulary”- Mistrz słownictwa z języka angielskiego. Chcąc zdobyć  tytuł mistrza uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością słownictwa określonego w podstawie programowej oraz wykraczającego poza jego ramy.

Oto wyniki konkursu:

Klasa I a

Wiktor Kuder                                                                                                                                   Rafał Majecki

Klasa I b

Mikołaj Dębowski                                                                                                                             Tymoteusz Kowalczyk

Klasa II a

Kaspian Łazarski

Klasa II b

Gabriela Barszcz

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

                                                        Małgorzata Auguscik-Osicka