„Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego co piękne. Będę kochał swoją Ojczyznę.” Takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści na sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku w dniu 25.10.2019 r. Zanim zostali oni przyjęci do grona społeczności szkolnej z radością przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności: tańczyli, śpiewali, recytowali oraz odpowiadali na szereg bardzo ważnych pytań. Pierwszakom towarzyszyła Księżniczka, Kot w Butach, Krasnal, Zła i Dobre Wróżki, a koledzy ze starszych klas obiecali opiekę i wsparcie. Po zakończonej prezentacji goście gromkimi brawami potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem, aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły – Pani Irena Orzechowska. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku.
Nie obyło się również bez drobnych upominków i dyplomów. Proboszcz naszej parafii ks. Wiesław Chęcina życzył uczniom klasy I, by nauka była dla nich radością, a każdy dzień pobytu w szkole przynosił ze sobą niezapomniane wspomnienia. Wręczył dzieciom kolorowe kredki symbolizujące bajkowy świat najmłodszych. Pierwszaki otrzymali również życzenia i prezenty od uczniów klas II, od swoich Rodziców oraz od dyrekcji szkoły. Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków i bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie i poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Wychowawca klasy I: Urszula Jeziorska

Zdjęcia TUTAJ: