28 października  odbyły się zajęcia otwarte z języka angielskiego w klasie 2a. Uczniowie poprzez zabawę powtarzali materiał z zakresu tematycznego:

All about me

Simple commands

Alphabet.

Głównym  celem  zajęć  było utrwalenie  znajomości  słownictwa,  zwrotów, piosenek i zabaw językowych związanych  z tematem. W trakcie ćwiczeń  komunikacyjnych uczniowie  zadawali  pytania i  odpowiadali  udzielając  informacji  na   temat miejsca zamieszkania,  klasy  do  którejuczęszczają  czy imienia ulubionego kolegi. Rodzice  mieli   szansę zobaczyć jak wygląda lekcja z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych oraz  materiałów aktywizujących oraz zapoznać się z metodami i technikami nauczania języka obcego dostosowanymi do wieku dzieci. Zastosowane metody i techniki pracy pokazały, że  dzieci   potrafią  reagować werbalnie i niewerbalnie   na proste polecenia nauczyciela, rozumieją wypowiedzi ze słuchu,  rozpoznają  zwroty   stosowane   na  co  dzień i potrafią się nimi posługiwać, współpracują  z rówieśnikami w trakcie nauki. Okazało   się,   że  obecność    Rodziców   jest   dla  uczniów szczególnie motywująca. Szeroki wachlarz zabaw dydaktycznych, gier językowych, rymowanek czy wierszyków   pozwala na pełne przyswojenie słówek i zwrotów przed  kolejnym testem oraz stanowi  bazę do  dalszej nauki. Uczniowie bardzo  chętnie pracowali, a Rodzice mogli skonfrontować swoje wyobrażenia o  nauce  języka angielskiego we współczesnej szkole.

                                                                 Małgorzata Auguścik- Osicka

Zdjęcia TUTAJ: