26 listopada cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II wzięła udział w obchodach Święta Pluszowego Misia połączonego z Dniem Wolontariatu Szkolnego. Ideą działalności Klubu Wolontariatu Szkolnego jest niesienie pomocy potrzebującym. Nasi wolontariusze biorą udział w różnych akcjach charytatywnych włączając w nie całą społeczność szkolną. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chcąc przybliżyć istotę naszego wolontariatu przygotowali prezentację multimedialną. Grupa uczniów klasy VIIb należąca do Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki zaprezentowała  wiersze własnego autorstwa pt. „Urodziny Misia” i „Miś - Ptyś". Całość uświetnił występ  chórku. Na zakończenie p. dyrektor Irena Orzechowska podziękowała wszystkim za okazywanie pomocy potrzebującym i zachęciła do dalszego udziału w różnych akcjach charytatywnych podkreślając, że dobro, którym obdarowujemy innych zawsze do nas powraca.

Niech drogowskazem dla każdego z nas będzie motto przewodnie działalności naszego wolontariatu:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
"

Św. Jan Paweł II

Aleksandra Skórnicka, Małgorzata Walasek

Zdjęcia: TUTAJ: