Organizatorzy Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia po raz kolejny docenili inicjatywę i zaangażowanie naszej społeczności szkolnej w organizację tego dnia w naszej szkole. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim dorosłym, którzy aktywnie wzięli udział w pracach naszego Szkolnego Patrolu, sponsorowi naszego Konkursu Supermistrz Tabliczki Mnożenia - Dyrekcji BS w Kluczewsku, Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w obchodach tego dnia.

Małgorzata Lipniak

Zdjęcia TUTAJ: