9 stycznia 2020 roku w Przedborzu odbyła się XIX edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Celem tego konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie szacunku do otaczającej nas przyrody, zrozumienie zależności zachodzących po między organizmami w ekosystemach oraz motywowanie do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością walorów przyrodniczych Przedborski Park Krajobrazowy  oraz ogólną wiedzą z zakresie biologii, geografii, ekologii i ochrony środowiska.

Naszą szkołę reprezentowała 4-osobowa drużyna w składzie: Karolina Szymanek, Aleksandra Glanda, Angelika Glanda i Magdalena Gieroń, Dziewczyny spisały się na medal, zdobyły  I miejsce w tej edycji konkursu i  w marcu będą reprezentowały Przedborski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim.

Ewa Glanda