Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest jednym z największych i najważniejszych osiągnięć naukowych. Jest to nie tylko tablica, katalog oraz przewodnik po wszystkich znanych pierwiastkach ułożonych zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową, ale również stanowi jakby okno na cały wszechświat, pozawala zrozumieć niezwykłość otaczającej nas rzeczywistości.

Rok 1869 jest powszechnie uważany za rok sformułowania okresowości pierwiastków chemicznych przez jednego z najwybitniejszych uczonych Dmitrija Mendelejewa.

W 2019 roku przypadała 150. rocznica powstania Tablicy Układu Okresowego, dlatego też ten czas został ogłoszony przez UNESCO i Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych”.

Uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Kluczewsku podsumowali rok 2019 projektem „Układ okresowy źródłem wiedzy o pierwiastkach”. Uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem przygotowali modele wybranych pierwiastków oraz swój układ okresowy. Siódmoklasiści wykazali się kreatywnością i przygotowali niezwykle ciekawe prace.

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów oraz pomoc w lepszym zrozumieniu chemii i poznanie jej licznych zastosowań. Organizatorzy starali się ukazać, iż układ okresowy jest źródłem wielu cennych informacji na temat budowy atomów poszczególnych pierwiastków, które można odczytać wprost oraz, które można wywnioskować.

Ewa Glanda

Ewelina Kluska

Zdjęcia TUTAJ: