Szanowni Rodzice, Szanowni Uczniowie

W związku ze zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty (16,17 i 18.06) proszę o zapoznanie się z informacją na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie jego trwania. Powyższe informacje są zamieszczone w „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego…”. Wytyczne opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/b1dff710-a114-4028-a304-67116015a7a6

Ponadto informuję, że na stronie internetowej centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

1. Informatory o egzaminie ósmoklasisty.

2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne.

3. Arkusze egzaminu próbnego.

4. Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.