Miniony tydzień upłynął uczniom klas trzecich pod hasłem „bezpieczeństwo”. W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, uczniowie klasy III a i III b uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji pracującymi na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie, które odbyło się online.

Prowadzący spotkanie przypomnieli dzieciom reguły bezpieczeństwa, które należy zachować w drodze do i ze szkoły, przypomnieli zasady poruszania się po ulicy i przechodzenia przez przejście dla pieszych. Ponadto prowadzący spotkanie funkcjonariusze, przypomnieli dzieciom jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe podczas poruszania się po ulicy, chodniku czy podczas jazdy rowerem.

Goście zwrócili również uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi oraz zalecili szczególną ostrożność i informowanie dorosłych opiekunów o sytuacjach niepokojących dla dzieci, w sytuacjach zagrożenia zalecieli wzywanie pomocy.

                                                                                                                               Izabela Janus

Zdjęcia TUTAJ: